Jurist voor de AA Bijzondere Belastinginspectie

Bij de BBI kan je voluit je expertise als jurist inzetten in de strijd tegen fiscale fraude.

Je neemt er als jurist de volgende taken op:

  • Je formuleert adviezen en aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering aan de Inspectieteams die instaan voor de fiscale fraudeonderzoeken.
  • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
  • Je doet opzoekingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, o.a. via juridische databanken en andere beschikbare informatie, om het standpunt van de AABBI te onderbouwen en gepast te kunnen reageren op de argumenten van de tegenpartij.
  • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt de AABBI in rechte voor rechtbanken en hoven.
  • Je participeert actief aan onderhandelingen met de belastingplichtigen en/of hun raadgevers.
  • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

 

Zo lever je bij de AABBI een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van fiscale fraude in België.

Gemotiveerd om een grondige expertise op te bouwen in fiscale fraudebestrijding? Als starter sta je er zeker niet alleen voor bij de AABBI. Je kan rekenen op een uitgebreide opleiding en training on the job in een team van professionals om je succesvol in te werken. 

 

Aanbod

Er zijn minstens 2 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie in Antwerpen, Brussel en Gent.

Je gaat aan de slag in een team Geschillen dat fiscaal-juridische adviezen verstrekt aan de teams die fiscale fraudeonderzoeken voeren en het juridische gedeelte behandelt van de verdediging van de AABBI en van de rechtsvorderingen die bij rechtbanken en hoven worden ingesteld.

Grootschalige en georganiseerde fiscale fraude opzoeken, voorkomen en bestraffen vormt de kernopdracht van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI). Hierbij gaat het prioritair om de ontmanteling van bijzondere fraudemechanismen en complexe structuren, vaak met een internationale dimensie. Ook fraudemechanismen gelieerd aan specifieke sectoren of thema’ s vallen binnen het actieterrein van de AABBI.

Gespecialiseerde teams in de regionale centra van de AABBI staan in voor de verschillende aspecten in de aanpak van grote fraudezaken, van signaaldetectie over onderzoek en taxatie, de behandeling van geschillen en tenslotte de invordering van de fiscale schulden.
 
Wil je meer weten over werken bij de Bijzondere Belastinginspectie? Neem dan zeker contact met ons op. 
Contactpersoon Antwerpen

Contact Brussel

Contact 5°Directie Brussel

 

 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin