Jurist voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Jobbeschrijving

Bijt jij je graag vast in juridische dossiers? Kan jij zonder enige moeite regelgeving verslinden? Ben jij een echte teamplayer met organisatie-skills om van te dromen? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en heb je vooral veel goesting om bij te leren? Dan hebben we jou nodig! De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is op zoek naar nieuwe collega’s om haar verschillende pijlers op juridisch vlak te versterken. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en stel je vandaag nog kandidaat!

 

Als jurist bij onze administratie zal je instaan voor onderstaande taken:  

 • Je geeft advies (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.
 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en je ondersteunt het normatief proces.
 • Je volgt relevante evoluties in de rechtspraak op om accurate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. Je doet voorstellen van aanpassingen aan de reglementering en actualiseert bestaande interne reglementering.
 • Je stelt juridische werkinstrumenten op (onderrichtingen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen…).
 • Je zult je leidinggevende bijstaan in de uitvoering van opdrachten en je zult nauw samenwerken met de productiediensten, personeelsdienst en externe instanties.
 • Je beheert de individuele dossiers in betwisting in samenwerking met de andere diensten van de organisatie.

 

Aanbod


Er zijn minstens 7 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. De AAPD bestaat uit de Administratie Patrimoniumdiensten, de Administratie Rechtszekerheid, de Administratie Opmetingen & Waarderingen en de Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling. 

 

Administratie Patrimoniumdiensten

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Patrimoniumdiensten en zal je volgende taken opnemen:

 • Je verzekert het beheer van juridische dossiers verbonden aan de verschillende opdrachten van de Patrimoniumdiensten.
 • Je geeft adviezen en instructies aan de diensten die afhangen van de Patrimoniumdiensten.
 • Je stelt een beslissing voor op basis van je analyse met het oog op de afsluiting van het dossier.
 • Je stelt verbeteringen voor aan de reglementering op basis van behandelde dossiers.
 • Je bent de contactpersoon voor klanten en partners.

 Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. 
 
Administratie Rechtszekerheid

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid. Deze administratie staat in voor:

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen;
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren;
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie. 

 
De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor:

 • het opmeten van de percelen en constructies;
 • het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem;
 • het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen;
 • het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten;
 • het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken ...

 
De Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling staat in voor:

 • het verzamelen en het uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen;
 • het verspreiden van die informatie naar de openbare instellingen en privé-instellingen en naar de burgers. Dat moet uiteraard gebeuren met respect voor de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 
De benaming, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, geeft perfect de belangrijkste activiteit weer: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit bevat zowel vastgoed (onroerende goederen) als meubilair, voertuigen, juwelen, geld … (roerende goederen).

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is ook belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen ...

 

Contactpersoon voor meer info over de jobinhoud: 
HR Business Partner
Tel: 02 575 84 01
E-mail: bupa.aapd.agdp@minfin.fed.be
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin