Jurist voor de SD ICT

Job description

Als huisjurist binnen de stafdienst ICT heb je een breed werkdomein. 

  • Je verdiept je in concrete projecten om de juridische elementen van deze projecten te onderzoeken en te omschrijven. 
  • Je onderzoekt de bestaande wettelijke kaders en toetst voorgestelde technische oplossingen hieraan af. 
  • Je werkt mee met de technische teams om tot een functionele oplossing te komen die ook wettelijk in orde is. Een aantal lopende projecten focussen bijvoorbeeld op het realiseren van een gekwalificeerde handtekening, de archivering van data of documenten, de beperkingen en risico’s van het gebruik van de Cloud enzovoort.

Als juridisch expert neem je deel aan de verschillende IT-audits waaraan de FOD Financiën onderworpen wordt voor wat juridische vragen betreft.

Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende Business Partners en Service Managers die vragen hebben over de technische opzet van functionaliteiten binnen een wettelijk kader. Voor de inhoudelijke business-materie ben je niet verantwoordelijk en wordt de nodige informatie geleverd door de algemene administraties tot wiens bevoegdheid de materie behoort.

Je geeft raad in complexe aankoopdossiers of overheidsopdrachten waarin de ICT-materie een specifieke benadering vereist die mogelijks afwijkt van de meest gangbare procedures. Je schrijft technische gedeeltes van overheidsopdrachten op basis van je juridische kennis en inhoudelijke informatie van je IT-collega’s.

 
Aanbod

Er is 1 plaats binnen de dienst OCC (Operationele Coördinatie en Communicatie) van de Stafdienst ICT, van de FOD Financiën in Brussel.
De dienst OCC ICT staat in voor de managementondersteuning van de Stafdienst ICT. Deze dienst werkt mee aan het formaliseren van de ICT-strategie, de communicatie van ICT-gebeurtenissen aan de medewerkers of burgers, de opvolging van projecten en processen en de besteding van het ICT-budget. Om deze taken te realiseren, zijn de medewerkers van de dienst OCC ICT in voortdurend overleg met de andere diensten van de Stafdienst ICT.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat: 

  • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen; 
  • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van generieke software tot ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen; 
  • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten.

 
Wil je meer weten? Neem dan zeker contact met ons op. 

Veerle Delerue – Adviseur-Generaal
Tel.: 02 578 48 58
E-mail: veerle.delerue@minfin.fed.be
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin