Meaningful Master voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Jobbeschrijving

 

Wil je graag een uitdagende en gevarieerde job uitoefenen bij de douane?

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) is op zoek naar nieuw talent. De opdrachten van douaniers zijn boeiend en zo verschillend. Je zal je in ieder geval niet vervelen. 

 

Zo kan je instaan voor de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer, het opsporen en aanpakken van oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.

Je werkt nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

 

Je krijgt ruimte om je kennis te verdiepen via opleidingen die je tijdens de werkuren kunt volgen. Je beschikt over autonomie om je werk op een correcte manier uit te voeren.

 

Concreet zal je als douanier:

 • je eigen werk organiseren, bepalen hoe je opdrachten of controles aanpakt en welke acties je onderneemt.
 • dossiers controleren, nagaan of de belastingplichtige de regelgeving inherent aan jouw administratie correct heeft toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je hen om toelichtingen of bijkomende documenten.
 • relatief complexe dossiers beheren en behandelen om uiteindelijk beslissingen te nemen, in overeenstemming met de geldende reglementering en hier de verantwoordelijkheid over nemen.
 • heel wat informatie te verwerken krijgen. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • in contact staan met burgers, bedrijven en collega's. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.
 • werkmethodes opstellen, richtlijnen en doelstellingen formuleren, interne en externe vragen beantwoorden.
 • andere medewerkers aansturen.
 • de AAD&A vertegenwoordigen in het kader van je taken.


Bij de douane kan je ook vlot een carrière uitbouwen. Wens je door te groeien of je horizon te verruimen door een andere functie binnen de AAD&A, er zijn mogelijkheden te over. 

 

1. Gaat jouw voorkeur uit naar een van onze centrale diensten in Brussel?  
Dan kan je (onder andere) tewerkgesteld worden bij Risicomanagement, de centrale component van de Administratie Operaties, Boekhouding, Informatiemanagement, Wetgeving, Geschillen,… Bij de toewijzing aan een bepaalde dienst houden wij zoveel mogelijk rekening met de opleiding en interesses die jij vermeldt op jouw CV! Meer info over de centrale diensten vind je hier: Centrale departementen AAD&A.pdf (belgium.be)

 

2. Toch liever werken in één van onze regio’s van de administratie Operaties?
Dan kan je (onder andere) tewerkgesteld worden bij een team Controle Eerste Lijn, Controle Tweede Lijn of Aangiftebeheer. 

De afdeling Eerstelijnscontrole is verantwoordelijk voor de aangiftegebonden eerstelijnscontroles, controles bij gekende operatoren, specifieke bewakings- en controleopdrachten en controles op de openbare weg. Als master zal je hier de functie opnemen van (adjunct)-teamchef.

 

Daarnaast kan je ook aan de slag binnen een team Controle Tweede Lijn, dit zijn de teams Vergunningen en de teams ABC (Algemene Boekhoudkundige Controle).
    
De teams Vergunningen infomeren ondernemingen over hun fiscale rechten en plichten en begeleiden hen bij het aanvragen en afleveren van de gepaste vergunningen. ABC Teams voeren administratieve en boekhoudkundige controles en system based controls uit. De administratieve controles bestaan in essentie uit het nagaan van de overeenstemming tussen enerzijds de aangiftes en anderzijds de commerciële documenten en de andere administratieve gegevens van de economische operatoren.

 

Binnen Operaties kan je ook aan de slag bij de Aangiftebeheer. Bij deze afdeling kan je worden tewerkgesteld bij de Teams Aangifte Opvolging (TAO), Hulpkantoor of Activabeheer. Het takenpakket is heel divers en omvat o.a. het beheer van inbeslaggenomen goederen, de behandeling van douane- en accijnsdossiers, regularisaties, nasporingen, vignetten, terugbetalingen, wederinvoeren, ….

 

3. Zie jij jezelf eerder binnen de Administratie Opsporing?
De Administratie Opsporing bestrijdt de georganiseerde fraude inzake douane en accijnzen en de daarmee samenhangende misdaden van gemeen recht. De taken van een opsporingsambtenaar zijn heel uiteenlopend en uitdagend. Tal van grote fraudedossiers betreffende de handel in accijnsgoederen (sigaretten, alcohol en brandstoffen), verdovende middelen, namaakproducten, het witwassen van geld en de complexe douanezaken betreffende antidumping, preferentieregelingen en commerciële fraude, worden vaak in de pers aangehaald. Daarnaast volgt Opsporing de laatste ontwikkelingen inzake internetfraude.

 

Als douanier bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen dien je bereid te zijn bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie, door onder meer het dragen van een uniform.
 

 

Meer info over de jobinhoud?
HR Business partners
E-mail: bupa.da@minfin.fed.be 

 

Werkgever

 

Er zijn minstens 10 openstaande plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). De plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.  
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
   

Solliciteren

Interesse? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog via deze link: 👉 Meaningful Master (m/v/x) 

 

Yep, ook dit is FOD Financiën

#ookditisfodfin