Meaningful Master voor de Algemene Administratie van de Inning en Invordering

Jobbeschrijving

 

Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAI&I) kan je tewerkgesteld worden bij onderstaande diensten: 

Bij een team Invordering zal je volgende taken uitvoeren:

  • Je analyseert de verzamelde informatie wat betreft de solvabiliteit van de schuldenaars, natuurlijke personen en/of bedrijven die hun belastingen niet betaald hebben of bij niet-fiscale dossiers (bv. penale boeten).
  • Je onderneemt invorderings- en/of bijstandsacties en zorgt voor de opvolging van elk dossier door de behaalde resultaten en de eventuele acties die nog gevoerd moeten worden, te onderzoeken.

Bij een team Inning behoren volgende taken tot jouw takenpakket:

  • Je behandelt de betalingen en geeft deze een juiste bestemming. Je bepaalt wie juridisch de begunstigde is van een teruggave.
  • Alvorens de betaling te laten uitvoeren, controleer je of er schulden zijn waarmee de teruggave kan worden gecompenseerd. Je past hierbij de van kracht zijnde reglementering toe en je zoekt eventueel de correcte informatie.

Bij een juridische dienst zal je volgende taken uitvoeren: 

  • Je behandelt verzoeken van burgers en bedrijven en bereid in dit kader de beslissingen van de Directeur voor. Bijvoorbeeld: vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden  
  • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je o.a. de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten.
  • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je moet ondernemen.

 
Meer info over de jobinhoud?

Steven EXELMANS ((invordering – juridische ondersteuning)
steven.exelmans@minfin.fed.be
Tel.: 02 576 13 03
 

Solliciteren

Interesse? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog via deze link: 👉 Meaningful Master (m/v/x) 

 

Yep, ook dit is FOD Financiën

#ookditisfodfin