Meaningful Master voor de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning

Jobbeschrijving


Binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning zijn er ... plaatsen: 

 • Expert Communicatie Online
 • Expert Managementondersteuning
 • Expert Privacy-Security-IAM

 

Expert Communicatie Online

Takenpakket
In het kader van de ambitie van de FOD Financiën om te evolueren naar een lean organisatie en zoveel mogelijk digitaal te werken, is het ontwikkelen en gebruiken van verschillende online middelen essentieel om een optimale communicatie en adequate werkondersteuning te garanderen. De coronacrisis heeft nogmaals het belang van deze tools aangetoond om de continuïteit van onze dienstverlening en het contact tussen de verschillende diensten van de AABEO te verzekeren.

 • Als Expert Communicatie Online binnen de AABEO ben je verantwoordelijk voor het opvolgen, ontwikkelen en toegankelijk maken van MS SharePoint en online technische middelen, alsook voor het motiveren tot het gebruik ervan.
 • Als zodanig ben je de "online" SPOC (single person of contact) binnen de AABEO, vertegenwoordig je de administratie in werkgroepen en zorg je voor de nodige rapportage, monitoring en implementatie binnen de AABEO.
 • Je werkt nauw samen met de andere leden van het OCC, de verschillende diensten van de AABEO alsook met de andere entiteiten van de FOD Financiën en neemt zo een deel van de verantwoordelijkheid op in de verschillende projecten van het OCC.
 • Je staat in voor het verbeteren en promoten van het gebruik van MS SharePoint en online technische middelen binnen de AABEO en staat in contact met verschillende medewerkers wat je de nodige afwisseling in je functie bezorgt.
 • Je neemt de rol van contactpersoon op: je zorgt ervoor dat je eigen kennis up to date blijft, je stelt informatiefiches op, je geeft toelichting aan de medewerkers, je zorgt voor de nodige feedback en antwoorden bij vragen.
 • Je bent niet bang om de rol van adviseur op te nemen: je verleent technisch advies en je ontwikkelt oplossingen met behulp van MS SharePoint, eventueel in combinatie met andere Microsoft-toepassingen (Office 365). Op die manier ondersteun je operationele en/of beleidsmatige beslissingen met een gefundeerd advies tot oplossingen of alternatieven.
 • Als projectverantwoordelijke sta je in voor het beheer, de inhoud en het ontwikkelen van de SharePoint en andere online middelen. Je zorgt ervoor dat hierbij de vooropgestelde timing gerespecteerd kan worden. In samenwerking met je collega’s OCC heb je ook de nodige aandacht voor veranderings- en communicatiebeheer.
 • Je neemt de rol van coach op en zorgt voor begeleiding van de medewerkers: je draagt bij aan een goed kennisbeheer binnen het OCC  door je kennis te delen, je collega’s te coachen en technische informatie te geven. Je stelt de werking van de SharePoint en online tools voor aan de verschillende diensten van de AABEO en stuurt adequate informatie door.

 

Vragen rond de jobinhoud? 
Laurence Jurgers 
Tel.: 02 577 36 65
E-mail: laurence.jungers@minfin.fed.be

 

Werkgever

De Expert Communicatie Online maakt deel uit van de Dienst Operationele Coördinatie en Communicatie van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO).

De Dienst OCC neemt verschillende activiteiten op waaronder:

 • ondersteunt de Administrateur-generaal en het Beheerscomité bij het bepalen van de organisatiestrategie, bij het opstellen van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan, en verzekert de opvolging en de rapportering;
 • beheert, modelleert en documenteert de werkmethodes, en verzekert de opvolging;
 • ondersteunt de projectleiders en andere projectactoren bij het beheer van projecten;
 • bepaalt de communicatiestrategie en voert de interne en de externe communicatie uit (Intranet, Internet, Team Site);
 • vertegenwoordigt de Algemene Administratie BEO in verschillende transversale projecten van de FOD Financiën en verzekert de coördinatie en de implementering;

In dat kader neemt de Dienst OCC eveneens deel aan transversaal overleg (CSO, BPM, Change Forum, CPO en CCO) en verzekert de rol van SPOC CRM, SPOC Grafische Vormgeving, Ambassadeur Leesbaarheid, Ambassadeur dynamique office, etc.

De Dienst OCC maakt deel uit van de AABEO. De administratie is verantwoordelijk voor de verwerking, de coördinatie en het opvolgen van de regelgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie verzorgt de beleidsvoorbereiding en bestudeert de impact van de beleidsopties en de analyse van het gevoerde beleid, rekening houdend met de macro-economische aspecten van het begrotings- en belastingbeleid. Hij beheert alle relevante informatie en informatiebronnen en stelt die ter beschikking zowel binnen als buiten de FOD. Hij biedt ondersteuning aan buitenlandse investeerders en internationale intergouvernementele organisaties die hun hoofdkantoor of een vertegenwoordiging in België hebben of zich in België willen vestigen.

 

Expert Managementondersteuning

 

Takenpakket

 • Je werkt mee  aan het opstellen en bewaken van de transversale doelstellingen van het businesscontract en businessplan;
 • Je vertegenwoordig je de administratie in netwerken en werkgroepen en zorgt  voor de nodige rapportage, monitoring en implementatie binnen de AABEO;
 • Je werkt nauw samen met de andere leden van het OCC, de verschillende diensten van de AABEO alsook met de andere entiteiten van de FOD Financiën en neemt zo een deel van de verantwoordelijkheid op in de verschillende TAKEN van het OCC;
 • Je ondersteunt met behulp van verschillende communicatiemiddelen en -kanalen de communicatie en  geeft informatie door. Als zodanig ontwikkel je oplossingen om de effectiviteit en kwaliteit van de communicatie te verbeteren;
 • Je behandelt dossiers, geeft adviezen en beantwoordt vragen over OCC  materies.

 

Vragen rond de jobinhoud? 

Laurence Jurgers 
Tel.: 02 577 36 65
E-mail: laurence.jungers@minfin.fed.be

 

Werkgever

De Expert Managementondersteuning maakt deel uit van de Dienst Operationele Coördinatie en Communicatie van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO).

De Dienst OCC binnen de AABEO neemt verschillende activiteiten op waaronder:

 • ondersteunt de Administrateur-generaal en het Beheerscomité bij het bepalen van de organisatiestrategie, bij het opstellen van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan, en verzekert de opvolging en de rapportering;
 • bepaalt de communicatiestrategie en voert de interne en de externe communicatie uit
 • vertegenwoordigt de Algemene Administratie BEO in verschillende transversale projecten van de FOD Financiën en verzekert de coördinatie en de implementering.

De rol van de Expert Managementondersteuning omvat het ondersteunen van de  strategische cel binnen OCC om bij te dragen aan een performant AABEO in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.
De Dienst OCC maakt deel uit van de AABEO. De administratie is verantwoordelijk voor de verwerking, de coördinatie en het opvolgen van de regelgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie verzorgt de beleidsvoorbereiding en bestudeert de impact van de beleidsopties en de analyse van het gevoerde beleid, rekening houdend met de macro-economische aspecten van het begrotings- en belastingbeleid. Hij beheert alle relevante informatie en informatiebronnen en stelt die ter beschikking zowel binnen als buiten de FOD. Hij biedt ondersteuning aan buitenlandse investeerders en internationale intergouvernementele organisaties die hun hoofdkantoor of een vertegenwoordiging in België hebben of zich in België willen vestigen.

 

Expert Privacy-Security-IAM

 

Takenpakket

 • Je staat in voor het analyseren en interpreteren van de reglementering in het toegewezen domein en je verzekert de opvolging hiervan;
 • Je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de wetgeving en je volgt de toegewezen dossiers op;
 • Je werkt samen met de andere experten en met de dienst Privacy van de Voorzitter van het Directiecomité;
 • Je neemt deel aan kennisgroepen of netwerken van deskundigen;
 • Je informeert je systematisch en je staat in voor het voortdurend opvolgen van de meest recente ontwikkelingen en tendensen om jouw kennis binnen het vakgebied up-to-date te houden;
 • Je volgt de genomen beslissingen inzake toegangsrechten op en zorgt voor de implementatie ervan en biedt de nodige opvolging en ondersteuning in deze materie;
 • Je draagt bij tot het behalen van de doelstellingen en prioriteiten van de dienst OCC.

 

Vragen rond de jobinhoud? 

Laurence Jurgers 
Tel.: 02 577 36 65
E-mail: laurence.jungers@minfin.fed.be

 

Werkgever

 

De Expert Privacy-Security-IAM maakt deel uit van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning (AABEO).

De dienst OCC neemt verschillende activiteiten op, waaronder het ondersteunen van de AABEO bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn opdrachten. Het gaat hierbij om opdrachten van verschillende aard: juridisch (wetgeving, verwerken van klachten, advies, ...), informatiebeveiliging (IAM, logging, audit), interne en externe uitwisselingen van gegevens.

Hiervoor neemt de dienst OCC ook deel aan het transversaal overleg en de nodige opvolging inzake de toepassing van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende de bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.

De Dienst OCC maakt deel uit van de AABEO. De administratie is verantwoordelijk voor de verwerking, de coördinatie, de implementatie en het opvolgen van de regelgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie verzorgt de beleidsvoorbereiding en bestudeert de impact van de beleidsopties en de analyse van het gevoerde beleid, rekening houdend met de macro-economische aspecten van het begrotings- en belastingbeleid. Hij beheert alle relevante informatie en informatiebronnen en stelt die ter beschikking zowel binnen als buiten de FOD.
 

 

Solliciteren

Interesse? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog via deze link: 👉 Meaningful Master (m/v/x) 

 

Yep, ook dit is FOD Financiën

#ookditisfodfin