Medewerker Privacy en informatieveiligheid

Als medewerker Privacy wachten onder andere volgende taken op jou:

 • Je analyseert binnenkomende vragen of problemen, verzamelt de nodige informatie (bv. wetgeving, raadpleging bevoegde dienst/organisatie, …) en geeft een voorstel van antwoord of een gedocumenteerd advies op basis van de verzamelde informatie;
 • Je stelt documentatie op over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houdt deze up-to-date;
 • Je onderzoekt en interpreteert de wetgeving, de normen en de bestaande goede praktijken binnen de materie en trekt conclusies op basis van de beschikbare informatie; 
 • Je stelt tips, adviezen of aanbevelingen op inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 • Je neemt deel aan de interne vergaderingen binnen jouw domein; 
 • Je geeft ondersteuning aan de vertegenwoordigers van de verschillende administraties in het beheer van de procedure en de documenten;
 • Je stelt verbeteringen voor (bv. templates, procedures, …) om de werking van de dienst te verbeteren;
 • Je neemt deel aan studiedagen, conferenties, enz. om je kennis van de materie actueel te houden en op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

 
Aanbod


Er is 1 vacante plaats bij de Dienst Privacy en Security van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën te Brussel (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De Dienst Privacy en Security zorgt ervoor dat binnen de FOD Financiën de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gegarandeerd wordt bij de verwerking van (persoons)gegevens.

De dienst:

 • zorgt ervoor dat de reglementering en wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbeveiliging worden toegepast;
 • geeft aan de verschillende entiteiten binnen de FOD Financiën administratieve ondersteuning evenals juridische en technische expertise betreffende privacy en informatiebeveiliging;
 • volgt op dat de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende entiteiten van de FOD Financiën onderling en met andere openbare diensten conform de privacyreglementering is;
 • ondersteunt technisch de wettelijke initiatieven in de privacymaterie;
 • is het centraal aanspreekpunt voor alle uitwisselingen tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

   
De Diensten van de Voorzitter werden opgericht om het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën te ondersteunen.

 

Meer info over de jobinhoud? 

Frederique Malherbe – Diensthoofd
Tel: +32470764446
E-mail: frederique.malherbe@temp.minfin.be
 

 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin