FOD Financiën gaat volop voor innovatie

Artificiële intelligentie, chatbots, blockchain, 3D-printers … Onze maatschappij evolueert razendsnel. Om bij te blijven en snel in te spelen op die evolutie, is het noodzakelijk om mee op de kar van innovatie te springen, want dit zorgt voor heel wat nieuwe mogelijkheden om de noden van de markt te beantwoorden.

Ook FOD Financiën heeft dat begrepen en zet daarom verder in om een slimme, datagestuurde en innovatieve organisatie te zijn. We onderzoeken hoe we de nieuwe mogelijkheden kunnen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en de efficiëntie en de doeltreffendheid van onze organisatie te verhogen.

Zo startten we eind 2018 bijvoorbeeld met een innovatietraject waar uiteenlopende initiatieven genomen werden om innovatie in de kijker te zetten. Eerst waren er de ‘Finnovation Days’. Daar werd ingezoomd op de belangrijkste trends van de voorbije en de komende jaren en de opportuniteiten die deze met zich meebrengen. Het vervolg kwam er met de ‘Finnovators on Tour’ sessies waarbij medewerkers zelf op zoek gingen naar opportuniteiten voor onze FOD, de ‘Finnovation Hackathon’ – de eerste hackathon van de FOD Financiën in april 2019 – en ‘Hack4Gov’, een hackathon in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken in oktober 2019 waren de kers op de taart van dit ambitieus traject.