Het jaarverslag 2018 van FOD Financiën is gepubliceerd

In het jaarverslag 2018 van FOD Financiën vindt u cijfers en uitleg over de inspanningen die wij doen om onze maatschappelijke opdrachten en verplichtingen te vervullen. Het is beschikbaar op www.2018.jaarverslag.finances.belgium.be.

Gezien de grote hoeveelheid aan informatie kozen we voor een opdeling in vier thema's:

  • Vereenvoudiging en digitalisering 
  • Dienstverlening
  • Beveiliging en strijd tegen de fiscale en niet-fiscale fraude
  • Opleidingen en aanwervingen

 

De opdrachten van FOD Financiën zijn essentieel voor het functioneren van het land. We zorgen voor een tijdige en juiste heffing, en voor een correcte inning en invordering van de belastingen. We bestrijden elke vorm van fraude. We waarborgen de financiële stabiliteit van het land en de rechtszekerheid van de onroerende goederen. We dragen zorg voor de economische veiligheid en de veiligheid van personen. En ten slotte verstrekken we beleidsexpertise en -ondersteuning … Dat zijn de opdrachten die onze 20.716 medewerkers in 2018 mee hebben helpen verwezenlijken.

U vindt alle informatie in het gepubliceerde jaarverslag.