Hoe licht de FOD Financiën de burgers in?

De FOD Financiën is de Federale Overheidsdienst bij uitstek waar burgers het vaakst mee in contact komen. Voor de personenbelasting alleen al doen elk jaar 6.900.000 burgers aangifte. “Met andere federale overheidsdiensten komen de meeste mensen nauwelijks in contact. Ons kennen ze wel. Net daarom is het zo belangrijk dat we volop inzetten op dienstverlening, zodat de burger zijn verplichtingen kan nakomen”, weet Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Lees het artikel