Onze specialist International Taxation en Transfer Pricing aan het woord.

Laura Rousseau

Maak kennis met Laura Rousseau, lid van het team ‘International Taxation’ in Luik.
Zij vertelt ons over haar ervaringen, haar belangrijkste taken, haar dagelijkse uitdagingen en nog veel meer!

 

Hoelang werk je al voor de FOD Financiën? 

Ik ben in augustus 2017 bij de FOD Financiën begonnen. Eerst werkte ik bij de AABEO, voor de dienst die instaat voor de internationale reglementering. In juni 2021 ben ik aan de slag gegaan bij AAFisc, pijler GO (Grote Ondernemingen), waar ik bij het team ‘International Taxation’ ben terechtgekomen. 
  
Sinds oktober 2022 werk ik in Luik, waar ik deel uitmaak van het controleteam dat in Transferpricing en International Taxation is gespecialiseerd. Ik kan hier dus mijn vaardigheden op het gebied van transferpricing verbeteren, terwijl ik ook met het team International Taxation in Brussel blijf samenwerken. Hierdoor kan ik dus ook de Luikse dossiers behandelen die te maken hebben met internationale fiscale kwesties. Een win-win voor iedereen! 


Wat is de taak van de dienst International Taxation?

Het team International Taxation controleert multinationale ondernemingen op hun internationale fiscale planningspolitiek en de correcte toepassing van onder meer de Europese richtlijnen en internationale verdragen. Deze controles gebeuren in samenwerking met andere landen. Ten slotte verlenen we ook bijstand aan andere teams die deze materie behandelen. 
  


Wat zijn je dagelijkse taken? 

Dat zijn eigenlijk alle taken die betrekking hebben op een fiscale controle: informatie verzamelen over de geselecteerde vennootschappen, analyses uitvoeren, vergaderingen, berichten van wijziging en beslissingen tot taxatie opstellen, enz.  
  


Wat vind je leuk aan je werk? 

Het is heel afwisselend. De dossiers zijn gevarieerd en de materie evolueert voortdurend, wat het uitdagend maakt.  
Ik hou ook van de internationale dimensie van mijn werk. Ik heb vaak contact heb met mensen uit het buitenland en af en toe kan het ook gebeuren dat we naar het buitenland gaan voor een dienstopdracht, bv. in het kader van een multilaterale controle met de buitenlandse autoriteiten. Tot slot is mijn job ook heel zinvol en maatschappelijk relevant.
  


Wat zijn de uitdagingen die aan je werk zijn verbonden? 

De materies die we controleren, zijn onderhevig aan een toenemende, maar nog relatief nieuwe regelgeving, waar we niet altijd zicht op hebben.  
Daarnaast zijn vennootschappen zeer vindingrijk op het vlak van innovatieve fiscale oplossingen. Een systeem voor agressieve fiscale planning is niet altijd gemakkelijk op te sporen binnen een multinationale groep, laat staan te bewijzen. Onze controles zijn daardoor ook vaak tijdrovend. 

 

Ook zin gekregen om het team van Laura te komen versterken?

Dat kan! Zet jouw expertise in voor onze teams van Fiscaliteit en de Beleidsexpertise en -ondersteuning.
Een job vol met passie én uitdagingen in een multinationale context 🌎
👉 Specialist internationale fiscaliteit (m/v/x) | Werkenvoor.be