Sollicitatietips

Je wilt solliciteren voor FOD Financiën, maar je weet niet of je er helemaal klaar voor bent? Geen probleem, wij helpen je op weg met enkele tips!

Als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, word je uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure, die meestal begint met een computerondersteunde test(en).
 

1/ Computerondersteunde test(en)

De geautomatiseerde testen kunnen verschillend zijn: daarom lees je best zorgvuldig na wat in de functiebeschrijving onder het tabblad "Selectieprocedure" is beschreven. Je vindt er de naam van de geplande test(en).

Als er een dossiertest gepland is, moet je het volgende weten:

  • Een dossiertest is een test waarbij de kandidaat in een fictieve werkcontext wordt geplaatst die meestal verband houdt met het beheer van aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen, ... ). Allereerst zullen de procedures en de verschillende regels die in het kader van dit werk moeten worden nageleefd worden uitgelegd. Na deze uitleg en de verschillende aangegeven richtlijnen, zal je dossiers/vragen ontvangen om te behandelen. Je moet dan de vragen beantwoorden, meestal in de vorm van meerkeuzevragen.
     
  • De test is bedoeld om te kijken hoe jij de verstrekte informatie verwerkt en hoe jij je opstelt, hoe je beslissingen neemt en/of hoe je op basis van die informatie handelt. Wij raden je daarom aan de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de verstrekte informatie (en niet op enige kennis/ervaring).
     
  • De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig en zelfs mogelijk je voor te bereiden op deze test. 

 

Als een technische of kennistest vermeld is, raadpleeg dan het functieprofiel om te zien welke technische vaardigheden worden verwacht.

Je wordt alleen getest over de competenties die in het profiel zijn omschreven. Je kan je hier het best op voorbereiden door de begrippen, wetten of andere reglementen van deze technische competenties door te nemen.

 

Wat gebeurt er als je klaar bent met deze computergesteunde testen?

Dan word je zo snel als mogelijk rechtstreeks in je "werkenvoor.be-account" op de hoogte gebracht van je resultaten. Als je slaagt, gaat de procedure verder en volgt er meestal een uitnodiging voor een gesprek. Dit is het moment om je goed op voor te bereiden. In de onderstaande video wordt uitgelegd waar je rekening mee moet houden en welke vragen je kan verwachten.     
 

2/ Sollicitatiegesprek

Dit is het moment om je goed voor te bereiden. Enkele tips.     

 

Proficiat, je bent geslaagd

Eens je geslaagd bent voor de volledige selectieprocedure, kom je op een laureatenlijst terecht., Wij zetten dan de nodige administratieve stappen zodat je van ons zo snel als mogelijk een jobaanbieding kan ontvangen via je Werkenvoor.be-account. Je kan de jobaanbieding aanvaarden, niet reageren of weigeren. Als je niet reageert of weigert, behoud je je plaats op de laureatenlijst. Als je de jobaanbieding aanvaardt, kan je keuzes doorgeven voor administraties en standplaatsen. De plaatsen worden toegekend op basis van je rangschikking en de door jou doorgegeven keuzes. Er zijn er 3 mogelijkheden:

  • Je bent gunstig gerangschikt en krijgt een functie toegewezen die overeenkomt met één van de keuzes die je had opgegeven. Je ontvangt een officiële indiensttredingsbrief van de FOD Financiën, je accepteert de job die je in de brief wordt aangeboden en je treedt in dienst. 
  • Je bent gunstig gerangschikt en krijgt een functie toegewezen die overeenkomt met één van de keuzes die je had opgegeven. Je ontvangt een officiële indiensttredingsbrief van de FOD Financiën maar je beslist om niet in dienst te treden: je zal geschrapt worden uit de reserve.  Bijgevolg zal je geen werkaanbieding meer ontvangen op basis van deze selectie. 
  • Je bent gunstig gerangschikt, maar er is geen mogelijkheid om je een job aan te bieden conform de keuzes die je had aangeduid. Je wordt automatisch terug in de reserve geplaatst voor een eventueel volgende consultatie. Het al dan niet organiseren van een volgende consultatie is afhankelijk van de toekomstige behoeften van FOD Financiën en de geldigheidsduur van de reserve. 


Je zal m.a.w. enkel een jobaanbieding krijgen in lijn met de door jouw opgegeven keuzes. Indien je een beperkt aantal keuzes maakt, beperk je ook de kans dat je effectief een voorstel tot indiensttreding zal krijgen.  
 

Tot snel ?