Waarden en deontologische leidraad

Om onze vier waarden werkelijk te laten leven, hebben we de hulp nodig van alle medewerkers. Er is immers geen betere vertegenwoordiger voor onze FOD dan een trotse medewerker die ernaar streeft om de waarden dagelijks tot leven te brengen bij de uitoefening van zijn taken!

Aan de hand van groepsgesprekken verspreid over het hele land, onderzochten wij hoe ieder van ons deze waarden op de werkvloer beleeft. We lieten de deelnemers aan het woord en vroegen hen een persoonlijke betekenis te geven aan elke waarde. Via hun eigen praktijkervaringen kwamen we tot een lijst van indicatoren die een dienstbare, gedreven, correcte of integere medewerker vertoont op de werkvloer.

Ik ben correct door …

… iedereen op een gelijke, onpartijdige manier te behandelen en geen uitzonderingen te maken.
… mijn best te doen om steeds correcte informatie door te geven.
… eerlijk te zijn ten opzicht van mijn collega’s: als hij goed werk geleverd heeft, ga ik niet met de eer lopen.
… de regels, de wet en de procedures te respecteren.
… geen documenten of dossiers achter te houden, maar die binnen de gevraagde termijn door te geven aan andere diensten.
… op een juiste, correct en hoffelijke manier te reageren in bepaalde conflictsituaties.

Ik ben gedreven door…

… constructief mee te werken aan vergaderingen.
… mijn werk zo te organiseren zodat een dringend dossier tijdig klaar is.
… het initiatief durven te nemen om opleidingen te volgen die nuttig kunnen zijn in de uitoefening van mijn job.
… open te staan voor nieuwe taken en materies.
… meer te doen dan wat van mij verwacht wordt.
… nieuwe ideeën of verbetervoorstellen te doen die een meerwaarde kunnen zijn voor het werk.

Ik ben dienstbaar door…

… bereid te zijn om te luisteren naar burgers en tijd te nemen voor hun verhaal.
… burgers aan te spreken in een eenvoudige, begrijpelijke taal.
… burgers of collega’s te helpen indien zij een persoon of een locatie niet vinden in het gebouw.
… bereid te zijn een collega te helpen als hij een vraag of een probleem heeft.
… flexibel te zijn in het overnemen van werk als een collega ziek is of op vakantie vertrekt.
… nieuwkomers op hun werk te helpen door hen uitleg te geven, te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen in de groep.

Ik ben integer door …

… geen misbruik te maken van de middelen die ik ter beschikking heb gekregen voor de uitoefening van mijn taken, zoals internet, informaticatoepassingen, …
… de vertrouwelijkheid van dossiers en het beroepsgeheim te respecteren.
… geen beloningen, giften of voordelen te aanvaarden tijdens de uitoefening van mijn werk.
… respect te tonen voor de eigenheid van collega’s en burgers inzake geloof, afkomst, …
… eerst met mijn collega te praten als er een probleem is met hem.

 

Deontologische leidraad

Sinds maart 2013 heeft de FOD Financiën een deontologische leidraad. Deze leidraad geeft meer uitleg bij de gedragsregels die gelden voor de federale ambtenaren, zoals omschreven in het federaal deontologisch kader.

De deontologische leidraad richt zich tot alle medewerkers en biedt hen een houvast door aan te geven wat binnen onze organisatie onder integer handelen moet worden verstaan. Integer (handelen) is naast correct, dienstbaar en gedreven één van de vier kernwaarden van onze overheidsdienst. Integriteit geldt bovendien als één van de belangrijkste kwaliteitseisen voor de overheid en bepaalt in grote mate het vertrouwen van de burger in deze overheid.

De deontologische leidraad is bovenal een ondersteunend instrument dat informatie bevat over uiteenlopende thema’s zoals het beroepsgeheim, belangenconflicten, vrijheid van meningsuiting, geschenkenbeleid, enz.