Inning en Invordering

 

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) zorgt voor de correcte inning van de schulden. De administratie verzekert de optimale invordering van spontaan niet-betaalde schulden en ook de correcte en doeltreffende terugbetaling van tegoeden aan burgers en bedrijven. Deze administratie is bovendien verantwoordelijk voor de verdeling van de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden. 

 

Visie

Inning en Invordering wil de inningsgraad maximaal verhogen door de spontane naleving van de fiscale verplichtingen (of compliance) te stimuleren en door een professionele dienstverlening aan te bieden.

Hun optreden is kwaliteitsvol, persoonlijk en betrouwbaar en ze verlenen gericht professioneel advies. Ze zijn een aanspreekpunt voor hun klanten, die ze op een gelijkwaardige en respectvolle manier behandelen.

 

Referentiepunt voor de publieke sector inzake de inning en de invordering van schulden. 

In een samenleving waar wanbetalers met nadruk aanwezig zijn, wil de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zich verder ontwikkelen tot een gewaardeerde entiteit binnen FOD Financiën. Ze excelleren in de inning en invordering van schulden en de terugbetalingen van tegoeden aan burgers en ondernemingen.

 

Enige invorderingsentiteit binnen FOD Financiën

De administratie wordt zo georganiseerd dat ze zowel grote internationale ondernemingen als kleinere bedrijven, middenstanders en particulieren feilloos kunnen bedienen. Door de afstemming en integratie van hun processen, kunnen ze hun kernactiviteiten (innen, invorderen, terugbetalen en toekennen) op de meest efficiënte manier organiseren. Ze participeren in een sociaaleconomische omgeving door, binnen het wettelijke kader en/of de administratieve mogelijkheden, een aangepaste dienstverlening aan te bieden aan starters en belastingplichtigen in moeilijkheden en proberen in de mate van het mogelijke hierbij preventief op te treden.

Meer inlichtingen over de AAII? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

 

Getuigenissen

Kevin Maes

Financieel deskundige
"Ik ben blij en fier dat ik mij op korte tijd goed heb kunnen integreren in de ploeg waarmee ik werk."
Lees meer