Over FOD Financiën

 

Met zowat 21.000 personeelsleden is FOD Financiën het grootste federale departement.

Wij beheren de middelen die onze maatschappij laten draaien. Ons werk wekt vertrouwen bij de burgers. Zij kunnen gerust zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een correcte en evenwichtige manier worden geïnd, maar er is veel meer te doen bij ons! Wij staan ook in voor de correcte verdeling van deze middelen om projecten te realiseren die iedereen ten goede komen: infrastructuur, sociale voorzieningen, onderwijs...

Onze waarden

FOD Financiën heeft een bedrijfscultuur met 4 essentiële waarden:

Enkele cijfers op 01-01-2020

 

Medewerkers per entiteit

 

Medewerkers per leeftijd

 

Medewerkers per geslacht

 

Medewerkers per niveau

 

Ons diversiteitsbeleid

FOD Financiën wil de moderne maatschappij in al haar diversiteit weerspiegelen door de professionele integratie van personen met een handicap. 

Binnen onze FOD zijn verschillende maatregelen genomen om de aanwerving en de integratie van personen met een handicap te bevorderen en hun dagelijkse werk te faciliteren:

  • Een cel 'Diversiteit' coördineert de verschillende inspanningen die we leveren;
  • Een gestandaardiseerde procedure voor aanpassing van de werkposten;
  • Mogelijkheid om de uurroosters aan te passen;
  • Bij de evaluatie is de aanwezigheid van een bemiddelaar of woordvoerder mogelijk (bijvoorbeeld een doventolk);
  • Stageplaatsen zijn mogelijk voor studenten met een handicap.

Je hebt een aanwervingsbrief gekregen van FOD Financiën en je hebt een handicap, stoornis of ziekte? Aarzel dan niet om ons voor je indiensttreding op de hoogte te brengen van je vraag/behoefte om je op die manier vanaf je eerste werkdag in de best mogelijke omstandigheden te kunnen verwelkomen (Call Center Wervingen: 0257/257 71).