Over FOD Financiën

Met zo'n 20.773 personeelsleden is FOD Financiën het grootste federale departement.

Wij beheren de middelen die onze maatschappij laten draaien. Ons werk wekt vertrouwen bij de burgers. Zij kunnen gerust zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een correcte en evenwichtige manier worden geïnd, maar er is veel meer te doen bij ons! Wij staan ook in voor de correcte verdeling van deze middelen om projecten te realiseren die iedereen ten goede komen: infrastructuur, sociale voorzieningen, onderwijs...

Je kan hier onze brochure 'Yep ook dit is FOD Financiën' downloaden voor meer informatie.

Onze kernopdrachten

Met de uitvoering van onze kernopdrachten dragen we bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving.
We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

  • Belastingen
  • Thesaurie
  • Patrimonium
  • Douane
  • Fraude

Voor wie alles meer in detail wil bekijken, verwijzen we je graag door naar het 'jaarverslag 2022'.

Virtuele rondleiding

Benieuwd naar onze kantoren? Via deze virtuele rondleiding kan je alvast een kijkje nemen achter de schermen. Het was onmogelijk om jullie naar elk van onze meer dan 100 gebouwen mee te nemen, dus hebben we ons beperkt tot enkele van onze grote gebouwen. Onze collega's maken het verschil, maar waar we samen onze 'bokes' 's middags opeten, kan ook interessant zijn. 

Onze normen en waarden

De bedrijfscultuur van FOD Financiën bestaat uit 4 onmisbare normen en waarden:

logowaarden