Patrimoniumdocumentatie

 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt een uitgebreide documentatie bij over het roerend en onroerend patrimonium van de natuurlijke - en rechtspersonen. Deze administratie int de hypotheekrechten, de registratie- en successierechten, verkoopt staatsgoederen, onteigent in het algemeen belang, bepaalt het kadastraal inkomen.

Patrimoniumdocumentatie is verder opgedeeld in vier administraties: Opmetingen & Waarderingen, Rechtszekerheid, Patrimoniumdiensten en Informatieverzameling- & uitwisseling

Wil je graag meer informatie over de verschillende taken en verantwoordelijkheden van deze administraties? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

 

Juridisch dossierverantwoordelijke - Selor ANG19348

Published date: 
07/11/2019 - 15:00
Updated date: 
07/11/2019 - 15:00

Geomaticus

Published date: 
18/10/2019 - 14:45
Updated date: 
18/10/2019 - 14:45

Economist - Selor ANG19243

Published date: 
17/07/2019 - 14:00
Updated date: 
17/07/2019 - 14:00

Sara Moreels

Patrimoniumdocumentatie

Bachelor - Selor ANG19219

Published date: 
28/06/2019 - 08:30
Updated date: 
28/06/2019 - 08:30

HR Businnes Partner Correspondent bij de AAPD (5-PATDOC-SCCD-NL-BRUSSEL)

Published date: 
26/06/2019 - 15:45
Updated date: 
26/06/2019 - 15:45

Adjunct van de Commissaris (6-PATDOC-SPPD-NL-BRUSSEL)

Published date: 
26/06/2019 - 14:30
Updated date: 
26/06/2019 - 14:30

Master bij de Administratie Rechtszekerheid (2-PATDOC-SJRZ-NL-HASSELT)

Published date: 
19/06/2019 - 10:00
Updated date: 
19/06/2019 - 10:00

Master bij de Administratie Rechtszekerheid (2-PATDOC-SJRZ-NL-GENT)

Published date: 
19/06/2019 - 10:00
Updated date: 
19/06/2019 - 10:00

Master bij de Administratie Rechtszekerheid (2-PATDOC-SJRZ-NL-VEURNE)

Published date: 
19/06/2019 - 10:00
Updated date: 
19/06/2019 - 10:00

Getuigenissen