Thesaurie

 

De Algemene Administratie van de Thesaurie zorgt voor het evenwicht van de thesaurie van de Staat en het beheer van de uitstaande schuld, alsook de opvolging van financiële en economische materies. Ze centraliseert de ontvangsten ten voordele en de betalingen ten laste van de Schatkist en beheert derdengelden. Dit alles ter ondersteuning van het overheidsbeleid ter zake. Daarnaast is men er ook verantwoordelijk voor het slaan en de uitgifte van munten.

 

Visie

De AA Thesaurie legt het accent op:

  • het versterken van haar kernopdracht
  • het verbeteren van haar dienstverlening
  • het verhogen van haar beleidsvoorbereidend vermogen

Bij het realiseren van deze thema’s wil de AA Thesaurie uitmuntendheid bereiken door zich in een permanent evoluerende omgeving:  

  • voortdurend te verbeteren,
  • aan te passen aan de behoeften,
  • efficiënt, betrouwbaar, competitief en innoverend te zijn, om een gepast antwoord te geven op de aan haar gestelde vragen, en dit in het kader van de uitvoering van haar taken als beheerder van de Belgische schatkist en technisch raadgever van de minister van Financiën.

Meer inlichtingen over deze administratie? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

 

Selectie niveau B Selor - Algemene Administratie van de Thesaurie

Published date: 
01/07/2020 - 08:30
Updated date: 
01/07/2020 - 08:30

Medewerker internationale financiële instellingen (BSSE-AATHES-2021-01)

Updated date: 
13/05/2020 - 10:00

Medewerker Europese coördinatie (BSSE-AATHES-2021-02)

Updated date: 
13/05/2020 - 09:45

Administratieve Dossierbeheerder (m/v/x) voor de Algemene Administratie van de Thesaurie (startbaanovereenkomst)

Published date: 
05/02/2020 - 13:45
Updated date: 
05/02/2020 - 13:45

Economist (m/v/x) voor de Algemene Administratie van de Thesaurie (startbaanovereenkomst)

Published date: 
05/02/2020 - 11:30
Updated date: 
05/02/2020 - 11:30

Jurist (m/v/x) voor de Algemene Administratie van de Thesaurie (startbaanovereenkomst)

Published date: 
05/02/2020 - 11:15
Updated date: 
05/02/2020 - 11:15

Trainee Business Analyst (met opleidingstraject) (startbaanovereenkomst)

Published date: 
23/12/2019 - 15:45
Updated date: 
23/12/2019 - 15:45

Juridisch dossierverantwoordelijke - Selor ANG19348

Published date: 
07/11/2019 - 15:00
Updated date: 
07/11/2019 - 15:00

Financieel jurist (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:30
Updated date: 
14/08/2019 - 16:30

Economist (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:15
Updated date: 
14/08/2019 - 16:15

Getuigenissen

Financieel jurist
“Overleggen met de minister” “Mijn terrein is bancair recht: de FOD Financiën doet meer dan enkel fiscaliteit. Ik werk in de thesaurie, afdeling financiële markten en financiering van de staat. Ik...
Financieel deskundige
"De FOD is volop aan het moderniseren en biedt een interessante werkomgeving. Voor wie echt gemotiveerd is, zijn er mogelijkheden om te bevorderen."