Thesaurie

 

De Algemene Administratie van de Thesaurie zorgt voor het evenwicht van de thesaurie van de Staat en het beheer van de uitstaande schuld, alsook de opvolging van financiële en economische materies. Ze centraliseert de ontvangsten ten voordele en de betalingen ten laste van de Schatkist en beheert derdengelden. Dit alles ter ondersteuning van het overheidsbeleid ter zake. Daarnaast is men er ook verantwoordelijk voor het slaan en de uitgifte van munten.

Visie

De AA Thesaurie legt het accent op:

  • het versterken van haar kernopdracht
  • het verbeteren van haar dienstverlening
  • het verhogen van haar beleidsvoorbereidend vermogen

Bij het realiseren van deze thema’s wil de AA Thesaurie uitmuntendheid bereiken door zich in een permanent evoluerende omgeving:  

  • voortdurend te verbeteren,
  • aan te passen aan de behoeften,
  • efficiënt, betrouwbaar, competitief en innoverend te zijn, om een gepast antwoord te geven op de aan haar gestelde vragen, en dit in het kader van de uitvoering van haar taken als beheerder van de Belgische schatkist en technisch raadgever van de minister van Financiën.

Meer inlichtingen over deze administratie? Surf dan naar de site van de  FOD Financiën.

 

Financieel jurist (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:30
Updated date: 
14/08/2019 - 16:30

Economist (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:15
Updated date: 
14/08/2019 - 16:15

Medewerker Business Process Management (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:15
Updated date: 
14/08/2019 - 16:15

Administratief ondersteuner (startbaanovereenkomst)

Published date: 
14/08/2019 - 16:00
Updated date: 
14/08/2019 - 16:00

Jurist - Selor ANG19272

Published date: 
25/07/2019 - 15:15
Updated date: 
25/07/2019 - 15:15

Stagiair(e) Virtual Assets (5-T-NF)

Published date: 
17/07/2019 - 15:30
Updated date: 
17/07/2019 - 15:30

Stagiair(e) Data Analyse (4-T-NF)

Published date: 
17/07/2019 - 15:30
Updated date: 
17/07/2019 - 15:30

Economist - Selor ANG19243

Published date: 
17/07/2019 - 14:00
Updated date: 
17/07/2019 - 14:00

Stagiair(e) UBO Register (3-T-NF)

Published date: 
17/07/2019 - 11:00
Updated date: 
17/07/2019 - 11:00

Stagiair(e) toezicht en controle op private privak, GVBF, AICB en VBS (2-T-NF)

Published date: 
17/07/2019 - 10:45
Updated date: 
17/07/2019 - 10:45

Getuigenissen

Financieel jurist
“Overleggen met de minister” “Mijn terrein is bancair recht: de FOD Financiën doet meer dan enkel fiscaliteit. Ik werk in de thesaurie, afdeling financiële markten en financiering van de staat. Ik...
Financieel deskundige
"De FOD is volop aan het moderniseren en biedt een interessante werkomgeving. Voor wie echt gemotiveerd is, zijn er mogelijkheden om te bevorderen."