Beleidsexpertise & -ondersteuning

 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning verzekert de voorbereiding, de redactie, de coördinatie, de uitvoering en de opvolging van de wetgeving die van toepassing is op de FOD, verzorgt de beleidsvoorbereiding, bestudeert de impact van de beleidsopties en maakt de nodige analyses van het gevoerde beleid, beheert en stelt relevante informatie en informatiebronnen ter beschikking, geeft advies over de fiscaliteit van buitenlandse investeringen.

 

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:

  • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
  • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid;
  • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst worden, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;

Meer inlichtingen over de AABEO? Surf dan naar de site van FOD Financiën.