Beleidsexpertise & -ondersteuning

 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning verzekert de voorbereiding, de redactie, de coördinatie, de uitvoering en de opvolging van de wetgeving die van toepassing is op de FOD, verzorgt de beleidsvoorbereiding, bestudeert de impact van de beleidsopties en maakt de nodige analyses van het gevoerde beleid, beheert en stelt relevante informatie en informatiebronnen ter beschikking, coördineert een integraal risicobeheer, coördineert de internationale relaties van de FOD, geeft advies over de fiscaliteit van buitenlandse investeringen.

 

Visie

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil:

  • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;
  • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid;
  • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst worden, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;
  • naar een volledig en geïntegreerd risicobeleid binnen FOD Financiën door middel van coördinatie en overleg;
  • een centraal aanspreekpunt zijn voor de internationale activiteiten van FOD Financiën.

Meer inlichtingen over de AABEO? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

Documentalist Infotheek & Fisconetplus bij de AABEO (BSSE-BEO-2021-01)

Published date: 
02/06/2020 - 16:30
Updated date: 
02/06/2020 - 16:30

Verleidelijke masterprofielen - Selor ANG20041

Published date: 
17/02/2020 - 14:00
Updated date: 
01/02/2017 - 14:00

Masterprofielen - Algemene Administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning

Published date: 
13/02/2020 - 14:45
Updated date: 
13/02/2020 - 14:45

Trainee Business Analyst (met opleidingstraject) (startbaanovereenkomst)

Published date: 
23/12/2019 - 15:45
Updated date: 
23/12/2019 - 15:45

Attaché Economisch advies macro-economie A2 - Selor ANG19251

Published date: 
23/08/2019 - 08:45
Updated date: 
23/08/2019 - 08:45

Economist - Selor ANG19243

Published date: 
17/07/2019 - 14:00
Updated date: 
17/07/2019 - 14:00

Economist

Published date: 
21/03/2019 - 15:45
Updated date: 
21/03/2019 - 15:45

Documentalist

Published date: 
08/02/2019 - 10:00
Updated date: 
07/02/2019 - 22:00

Bachelor (Selor ANG19025)

Published date: 
31/01/2019 - 11:00
Updated date: 
31/01/2019 - 11:00