Fiscaliteit

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen, Wallonië of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel.

 

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen.

 

Dienst Beheer:

 • Je behandelt en volgt fiscale dossiers op. Je verzorgt de erbij horende correspondentie. Je stelt documenten op, zoals verslagen en pv’s. Je past de geldende reglementering toe en zoekt indien nodig de correcte informatie op.
 • Je bent contactpersoon, ontvangt belastingplichtigen aan het loket en beantwoordt frequent voorkomende vragen via telefoon of per e-mail. Aan rechthebbenden reik je attesten uit in verband met hun fiscale toestand (bijv. voor het verkrijgen van een studiebeurs).
 • Je voert opzoekingen uit in de beschikbare documentatie, al dan niet op vraag van interne of externe klanten. Daarbij werk je met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën.

 

In functie van je evolutie en kennis en rekening houdend met de organisatienoden van het centrum, stroom je op termijn in principe door naar een dienst Controle of Expertise. Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

 

Dienst Controle:

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.             

 

Dienst Expertise:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op.
   

Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Getuigenissen

Arda Boz

Voornaam? Arda Achternaam? Boz Geboortedatum? 08/04/1994 Studies? Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit Administratie? Fiscaliteit: Particulieren Gent Functie? Financieel deskundige Bij FOD...
Lees meer