Stafdiensten

 

Deze ondersteunende diensten zorgen voor een omgeving waarin de medewerkers optimaal kunnen werken. Zij ondersteunen de algemene administraties op het vlak van personeelsbeleid, begroting, beheerscontrole, informatica, logistiek, communicatie, duurzame ontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Onze ondersteunende diensten zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk:

 1. Stafdiensten
 2. Diensten van de Voorzitter
 3. Autonome diensten

Deze drie categorieën zijn op hun beurt onderverdeeld in verschillende andere diensten :

1. Stafdiensten

 • Begroting en beheerscontrole
 • ICT
 • Personeel en organisatie

2. Diensten van de Voorzitter 

 • Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie
 • Multikanaal dienstverlening
 • Duurzame ontwikkeling
 • Vertaaldienst
 • Privacy
 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 • Integriteit
 • Partnerships
 • Centrale Juridische Dienst
 • Waarnemingspost voor de Gewestelijke Fiscaliteit

3. Autonome diensten

 • Fiscale bemiddeling
 • Ruling

Meer inlichtingen over deze diensten? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

Getuigenissen

Jan De Clercq

Attaché
"De dienst ICT-Applications binnen FOD Financiën is een interessante werkomgeving gezien de diversiteit aan projecten, waarbij er verschillende talenten kunnen ontplooid worden."
Lees meer

Catherine Gautiez

Financieel deskundige
"Het interessante in mijn beroep is dat er geen routine in zit en dat de materie voortdurend evolueert. Daardoor is erveel ruimte voor initiatief en pro-activiteiten kan je zelf voorstellen tot verbetering te doen."
Lees meer