Onze Jobs

 

Geïnteresseerd in een job bij de FOD Financiën?

Al onze selectietesten gebeuren via Selor.

  1. Maak je account aan op de site van Selor;
  2. Maak een keuze uit onze aankondigingen;
  3. Solliciteer voor een  job.

 

Wat is Selor?

Selor is het selectiebureau van de overheid dat proeven organiseert voor de aanwerving van personeel voor de federale administraties, de gemeenschappen en de gewesten.

 

Bekijk Selor film sollicitatietips

1 plaats
Bachelor
De functie situeert zich binnen het Kantoor Rechtszekerheid, dat bevoegd is voor: de heffing en de inning van de registratie- en de successierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen de...
Solliciteren t.e.m.:
05/10/2018
1 plaats
Secundair onderwijs
De functie situeert zich binnen het Kantoor Rechtszekerheid, dat bevoegd is voor: de heffing en de inning van de registratie- en de successierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen de...
Solliciteren t.e.m.:
05/10/2018
1 plaats
Master
Je staat in voor het behandelen van vragen over het toepassen van de normatieve teksten in het domein van het financieel, internationaal (UN resoluties), Europees (Europese verordeningen) en federaal recht binnen het team financiële sancties en embargo’s bij de Algemene Administratie van de...
Solliciteren t.e.m.:
01/10/2018
1 plaats
Secundair onderwijs
Er is 1 plaats bij Fedorest, van de FOD Financiën. De openstaande plaats bevindt zich in Kortrijk. Er wordt een reservelijst opgesteld. Deze lijst zal spoedig geconsulteerd worden. Fedorest is een dienst binnen de FOD Financiën met boekhoudkundige autonomie die belast is met het organiseren van...
Solliciteren t.e.m.:
01/10/2018
30 vacante plaatsen en een reservelijst van max. 150 personen
Secundair onderwijs
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven en de nationale luchthaven te Zaventem. Toezicht en bewaking zijn belangrijke taken voor de Algemene Administratie...
Solliciteren t.e.m.:
01/10/2018