Patrimoniumdocumentatie

 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is eigenlijk betrokken bij elke belangrijke stap in je leven. Dat komt omdat zij alle documentatie rond het roerend en onroerend patrimonium van de natuurlijke – en rechtspersonen bijhouden. Hypotheekrechten, registratie- en successierechten, staatsgoederen, kadastraal inkomen … Allemaal termen waar zij heer en meester van zijn! 

Wist je dat... Een overgroot deel van de oudste kaarten van België, je kan vinden bij onze collega’s van Patrimoniumdocumentatie?
 

Wil je graag meer informatie over de verschillende taken en verantwoordelijkheden van deze administratie? Surf dan naar de site van FOD Financiën