Thesaurie

 

Als centrale publieke speler in de financiële wereld neemt de Algemene Administratie van de Thesaurie haar verantwoordelijkheid om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het is kleinste administratie van de FOD Financiën, waardoor je echt terecht komt in een familie met toffe collega’s die tijd nemen om je te helpen groeien in je job! Benieuwd naar wat deze administratie nog te bieden heeft?   Surf dan naar de site van FOD Financiën.

 

“I found a treasure, a Treasury Job”. 

 

Dit is de slogan waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie uitpakt, want zij besteden veel aandacht aan de tevredenheid van hun  medewerkers. Gevarieerde uitdagingen, het opnemen van verantwoordelijkheden, strategische en operationele autonomie, resultaatgerichte acties en werken binnen een dynamisch en hecht team: dit is in een notendop wat we te bieden hebben.

 

Maar er is nog meer:

 

De  missie  van  de  AAThes  is de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren.

Een overzicht van haar bevoegdheden: 

  • Deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving. Onze juristen schrijven wetten die een groot belang hebben voor het functionering van de Staat!
  • De inkomsten en uitgaven van de Belgische schatkist centraliseren.  Wij zijn eigenlijk de grote  boekhouding van de Staat!
  • Diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden. Jullie kunnen dus slapende tegoeden, huurwaarborgen en andere consignaties bij de Deposito- en Consignatiekas plaatsen!
  • De  Staat  vertegenwoordigen  bij  Europese,  internationale  en bilaterale verhoudingen inzake financiën. Wist u dat enkele van onze medewerkers worden verkozen om ons  te vertegenwoordigen in de ontwikkelingsbanken voor het bespreken van belangrijke transversale kwesties? 
  • Wij beheren de Koninklijke Munt van België. De creatie van herdenkingsmunten gebeurt dus bij ons!
  • Bijdragen aan de strijd tegen financiële fraude en financiering van terrorisme. Ja hoor, onze administratie droeg bij aan het bevriezen van Russische activa! Verreweg het grootste bedrag van alle Europese landen!
  • Het  garantiestelsel  voor  deposito’s  en  financiële  instrumenten beheren . Wisten jullie dat het garantiefonds uw tegoeden beschermt tot 100.000 euro, in geval van een bankfaillissement ?