Inning en Invordering

 

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) zorgt voor een correcte inning en invordering van de schulden en uiteraard ook voor een snelle terugbetaling van tegoeden! Hierna verdelen ze het geld onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden. 

Meer inlichtingen over de AAII? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

 

Getuigenissen

Kevin Maes

Financieel deskundige
"Ik ben blij en fier dat ik mij op korte tijd goed heb kunnen integreren in de ploeg waarmee ik werk."
Lees meer