Administratief assistent - startbaanovereenkomst

15 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

  • Secundair onderwijs

Referentienummer

XNC21129

Job description

Op dit moment rekruteren we op heel korte termijn starters met administratief talent die hun skills graag verder willen ontwikkelen. Met een tijdelijke startbaanovereenkomst bij FOD Financiën geef je een kickstart aan je carrière!

Heb je je diploma secundair onderwijs op zak? Mis dan deze kans om snel waardevolle en degelijke professionele ervaring op te doen niet: ervaring is dus nog niet vereist vóór je start, gedrevenheid wél.

 
We bieden je
•    een tijdelijk contract tot 31/12/2021
•    een heel aantrekkelijk nettomaandloon (+/- 1.650 €)
•    waardevolle professionele ervaring, een meerwaarde op je cv
 
 
FOD Financiën bestaat uit zeven Algemene Administraties, waarvan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit de grootste en misschien ook wel bekendste is.
Op dit moment zijn er vacatures bij drie van onze andere Algemene Administraties:
 
1.      Algemene Administratie van Inning en Invordering
De Administratie Inning & Invordering is o.a. verantwoordelijk voor het innen van belastingen en het invorderen van niet spontaan betaalde (fiscale) schulden. Omwille van de huidige gezondheidssituatie werden maatregelen genomen om burgers en bedrijven meer zuurstof te geven, bijvoorbeeld door uitstel van betaling toe te staan.
Jobinhoud: Assistent dossierbeheer invorderingsteam
•    je vervolledigt dossiers, zoekt informatie op, en neemt ook contact op met burgers om extra info te bekomen;
•    je kent codes toe aan de verschillende openstaande vorderingen;
•    je neemt contact op met de debiteuren via verschillende kanalen.
Standplaatsen
•    Gent, Oostende, Oudenaarde, Brasschaat, Lier, Mechelen, Vlaams-Brabant Noord, Halle
Contactpersoon
Johan Ysewijn  / 0257 71 991 / johan.ysewijn@minfin.fed.be
 
2.       Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt de uitgebreide documentatie bij over het roerend (voertuigen, juwelen, geld) en onroerend patrimonium van de natuurlijke - en rechtspersonen. Deze administratie int de hypotheekrechten, de registratie- en successierechten, verkoopt staatsgoederen, onteigent in het algemeen belang, bepaalt het kadastraal inkomen.
 
Jobinhoud: Eerstelijnsmedewerker
•    je bent het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven die vragen hebben over hun kadastraal inkomen, aktes enz. Je behandelt hun vragen telefonisch en/of per e-mail;
•    indien nodig verwijs je door naar een andere dienst om een efficiënte en correcte dienstverlening te verzekeren;
•    je zorgt ervoor dat de dossiers volledig zijn voor verdere afhandeling.
Standplaats
Brussel
Contactpersoon
Ilse Cammaerts / 0257 628 71 / ilse.cammaerts@minfin.fed.be


We bieden je een tijdelijk contract t.e.m. 31/12/2021, met een aantrekkelijk nettomaandsalaris én een mooie aanvulling op je cv.
Heb je vragen over de openstaande functies? Neem dan gerust contact op.
 

Werkgever


FOD Financiën
De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.
 

Vacatures
•    Aantal (29)
http://financien.belgium.be/
 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Wij bieden jou een contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2021.

Je wordt aangeworven als administratief assistent met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst. 

Loon
Minimum aanvangswedde:  1.685,22EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
•    gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•    mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•    gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
•    bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•    mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
•    glijdende werkuren in een 38-uren week
•    26 verlofdagen per jaar
Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
 

Profiel

Zie jobomschrijving
 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.
 

Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
•    Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (Opgelet: Voor de functie bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen moet je effectief de Belgische nationaliteit hebben!)
•    de burgerlijke en politieke rechten genieten
•    een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Niveau
•    Hoger secundair
 

Selectieprocedure


Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

 

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?
Informeer via rosetta@minfin.fed.be

 

Solliciteren
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail
https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Gelijke kansen

Contactgegevens
Zie jobomschrijving
 

Type of contract