Douanier shift voor de AAD&A (Selor ANG18278)

50 plaatsen
Jobaanbod
Stad: 
Antwerpen - Zaventem
Vereist diploma: 
Secundair onderwijs
Referentienummer: 
Selor ANG18278

Jobinhoud

Er zijn momenteel minimum 50 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen zullen zich bevinden in Antwerpen (Haven Rechteroever) , Beveren (Waaslandhaven) en Zaventem/Machelen.
Er wordt ook een reservelijst aangelegd die snel geconsulteerd zal worden.

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen:

Standplaats Zaventem/Machelen

Mobiel team 1, 2, 3 + Regiekamer

 • Maandag tot en met vrijdag: 06u45-14u51, 14u09-22u15 en 22u-7u
 • Zaterdag en zondag: 06u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u, 7u-19u en 19u-7u

BPost

 • Maandag tot en met vrijdag: 06u-14u06 en 13u54-22u00 (nachten en weekends volgens uurregeling andere teams)

Standplaats Antwerpen (Haven Rechteroever)/Beveren (Waaslandhaven)

Mobiel team Antwerpen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (verificatie en toezicht)

 • Maandag tot en met vrijdag: 6u-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00
 • Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00

Mobiel team 7 (Beveren)

 • Maandag tot en met vrijdag: 06-14u06 en 13u54-22u00

Regiekamer/Controleregie

 • Maandag tot en met zondag: 06u-14u30 en 13u30-22u00

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven en de nationale luchthaven te Zaventem.

Toezicht en bewaking zijn belangrijke taken voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in haar strijd tegen de fraude en de bescherming van de maatschappij. Voorbeelden van toezichts- en controletaken zijn:

 • Je controleert de bagage op de luchthavens zowel het vrachtvervoer als de bagage van passagiers.
 • Je controleert de inhoud van containers in de haven.
 • Je controleert douanedocumenten.
 • Met de hulp van scanners sta je in voor de radiologische doorlichting van ladingen.
 • Je verleent assistentie bij verificaties.

Je werkt indien nodig samen met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, scheepvaartpolitie, FOD Economie, FAVV…).

Je zal naast toezicht- en controlefuncties op het terrein ook een aantal administratieve activiteiten moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:

 • Je verzorgt de administratieve ondersteuning van de controlediensten.
 • Je vult de rapporteringstools systematisch en nauwgezet aan.
 • Je houdt statistieken bij van de opdrachten die je worden toevertrouwd.
 • Je verstrekt algemene inlichtingen en beheert allerhande informatie.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek.

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.

Aangezien toezicht, bewaking en controle zich niet beperken tot de kantooruren zal je ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

Aanbod

Meer informatie over de jobinhoud?

Voor de functies in de Antwerpse haven (Antwerpen + Beveren):
Dhr. Robert Robbrecht, Regionaal Centrum Directeur van de regio Antwerpen
FOD Financiën
Telefoon: 02/ 577 79 19 
E-mail: robert.robbrecht@minfin.fed.be
Telefoon dienst: 02/ 577 58 60
E-mail: da.regioman.oeo.antwerpen@minfin.fed.be

Voor de functies in Zaventem:
Dhr. Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur van de regio Leuven (waaronder Zaventem/Machelen valt)
FOD Financiën
Telefoon: 02/577.97.92 
E-mail: bart.vlaugels@minfin.fed.be
Telefoon: 02/573.86.60
E-mail: da.regioman.leuven@minfin.fed.be

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gericht informatie en beoordeelt kritisch informatie.
 • Je gaat om met problemen, lost deze zelfstandig op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt belangstelling voor de reglementering inzake douane en accijnzen. Je bent bereid om een goede kennis van deze reglementering op te bouwen en deze kennis up to date te houden door middel van zelfstudie of het volgen van cursussen.
 • Je hebt interesse in de Europese eenheidsmarkt.
 • Je kan op voldoende wijze om met het gebruik van een PC en courante softwaretoepassingen
 • Meertaligheid in deze job is zeker een pluspunt.