Economist voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Minimum 20 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG23081

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten. De buitendiensten zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise.
 

  • Bij een dienst Beheer behandel je de fiscale dossiers over belastingen en heffingen. Je zorgt voor de correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Je maakt daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Je ontvangt belastingplichtigen aan het loket en beantwoordt de frequent voorkomende vragen via telefoon. Je reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft.
  • Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op om de inbreuken te regulariseren.
  • Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

 

De AAFisc garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.

 

Contactpersonen:
Stefaan De Meulder - Centrumdirecteur 
Centrum P Antwerpen 
Tel.: 02 579 18 32 
E-mail: stefaan.demeulder@minfin.fed.be 

Liesbeth Van Rysselberghe - Centrumdirecteur 
Centrum KMO Antwerpen 
Tel.: 02 579 01 64 
E-mail: liesbeth.vanrysselberghe@minfin.fed.be

Bernard Honoré – Centrumdirecteur 
Centrum GO Gent 
Tel.: 02 579 20 69 
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be

Wil je meer weten?

Kom dan zeker naar een van onze jobbeurzen. Sla er een gezellige babbel met onze collega’s, stel ons al je vragen en kom zo alles te weten over je toekomstige carrière.

Jobday@Leuven op 27 maart van 15u – 18u
Jobday@Antwerpen op 28 maart van 15u – 18u
Jobday@Brussel op 30 maart van 15u – 19u

Type of contract