Fiscaal controleur - Thesaurie

minstens 1 plaats
Jobaanbod

Provincie

  • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

  • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG2229

Job description

Er is minstens 1 vacante plaats bij de Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes). De plaats bevindt zich in Brussel.
•    Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van financiële dossiers en ondersteunt anderen om een correcte afhandeling van de dossiers te garanderen.
•    Je verzamelt informatie over jouw dossiers en analyseert de samenhang van deze informatie zodat je alle nodige gegevens hebt om de dossiers te verwerken.
•    Je zoekt bijkomende informatie op en vult het dossier via deze opzoekingen aan met de beschikbare gegevens.
•    Je analyseert de inhoud van je dossier en past er de geldende reglementering of procedures op toe en beslist zo welke acties je onderneemt.
•    Je stelt oplossingen voor volgens de geldende reglementering en brengt de betrokkenen op de hoogte van jouw beslissing.
•    Je ontvangt vragen of klachten, onderzoekt ze, zoekt indien nodig bijkomende informatie op en geeft antwoord.
•    Je beantwoordt vragen van interne of externe klanten en geeft hen een stand van zaken over hun dossiers.
•    Je houdt jouw kennis up-to-date (o.a. door het volgen van opleidingen, het opvolgen van de evoluties in de wetgeving binnen jouw vakgebied, het raadplegen van de literatuur …).
 
De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) is een centrale openbare actor in de financiële wereld. De zes voornaamste competentiepolen van de AAThes zijn:
•    het waarborgen van een optimale financiering door een evenwichtige Staatskas te verzekeren en de overheidsschuld te beheren;
•    deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving;
•    bijdragen aan de strijd tegen financiële fraude en financiering van terrorisme;
•    de Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen over financiën;
•    diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden;
•    het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren. 
 

Type of contract