Geomaticus

2 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brugge en Brussel

Vereist diploma (aanbod)

Master

Referentienummer

ANG19310

Job description

Je wordt tewerkgesteld in de diensten die gegevens met een geografisch karakter verwerken binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD):

- Ofwel als medewerker van de divisie Data Delivery van de administratie Informatieverzameling en -uitwisseling (IVU)

De Administratie IVU is verantwoordelijk voor het beheren, organiseren, ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en uitwisseling van patrimoniuminformatie binnen de AAPD en de FOD Financiën, alsook met andere publieke en private instellingen.

De Afdeling Data Delivery heeft onder meer de volgende opdrachten:

 • het uniek loket voor de aflevering van patrimoniuminformatie beheren
 • de aanvragen voor patrimoniuminformatie behandelen en de informatie afleveren
 • het proces “klantenbeheer” opzetten en opvolgen
 • de dienst “liaison office” in het kader van de internationale uitwisseling van patrimoniuminformatie beheren
 • tools voor ontwikkeling, datamining en risico beheer opzetten en beheren
 • de processen “facturatie en betaling” met betrekking tot de aflevering van patrimoniuminormatie beheren
 • het platform voor het beheren, behandelen en uitwisselen van patrimoniuminformatie beheren

- Ofwel als medewerker van het Centrum Opmetingen & Fotogrammetrie van de administratie Opmetingen & Waarderingen (MEOW) met als taken:

 • zorgen voor de voldoende nauwkeurigheid van het kadastraal percelenplan voor het gebruik ervan als referentiebestand voor de partners van de AAPD en de Belgische gemeenschap in het algemeen
 • ondersteunen van de antennes Mutaties door het uitvoeren van opmetingen
 • een performante topografische dienst ter beschikking stellen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van uitzonderlijke werken van interne of externe oorsprong
 • bevoegdheid in de materie van afbakening van gemeentelijke en nationale grenzen

- Ofwel als medewerker van de Afdeling Opmetingen van de administratie Opmetingen & Waarderingen (MEOW), die op nationaal niveau instaat voor de coördinatie van:

 • de taken met betrekking tot de bijwerking van de percelen (PRECAD, bijwerking van de percelen en van het kadastraal percelenplan enz.)
 • de verbetering van het kadastraal percelenplan
 • de opmetingswerken

In dat kader:

 • werkt ze de procedureboeken inzake het beheer van de kadastrale percelen bij (al naargelang het geval in samenwerking met de betrokken diensten)
 • draagt ze bij aan de permanentie van de Dienst Operationele Ondersteuning (Antenne MEOW 000)
 • coördineert ze de opvolgingsvergaderingen en de werkvergaderingen met de diensthoofden plan
 • verzekert ze de opvolging van de relaties met de partners verwant met het beheer van de percelen (gewesten, gemeenten, notarissen, landmeters-experten (gedeelte opmetingen) enz.)
 • ondersteunt ze ook de Administrateur Opmetingen & Waarderingen in de analyse en de aanpassing van de cockpitindicatoren en ook op het niveau van de bepaling en de opvolging van de operationele doelstellingen

In het kader van deze opdrachten, behoren onderstaande taken tot het takenpakket:

 • ontwikkelen van langetermijnstrategieën op het vlak van het beheer van kadastrale gegevens
 • actief bijdragen tot de automatisering van de geografische gegevensverwerking
 • deelnemen aan de ontwikkeling van projecten die verband houden met de analyse en ontwikkeling van de tools
 • vervullen van een een technische expertenrol als ondersteuning van de businessanalist-informaticus en de projectleider
 • bijdragen aan de opleiding van de medewerkers voor het gebruik van de nieuwe tools
 • ondersteunen van de inproductiestelling
 • nauw samenwerken met de technische diensten
 • uitvoeren van meetopdrachten en verwerken van het resultaat op kantoor met het oog op de bijwerkingen en verbetering van het kadastraal percelenplan
 • transponeren van de informatie in de opmetingsdossiers, bijwerken van bestanden, identificeren van de pertinente informatie en ze converteren in een gestandaardiseerde en voor anderen bruikbare vorm om een volledige informatie en bijwerking te verkrijgen op basis van de op het terrein uitgevoerde opmetingen en op basis van dossiers die door anderen kunnen worden geconsulteerd en gebruikt
 • verbeteren van de geometrie van het perceel om aan de INSPIRE-normen te voldoen

Meer info over de jobinhoud? 

Brecht Vandewalle - Contactpersoon voor de functies bij de administratie Opmetingen en Waarderingen
FOD Financiën
Telefoon: +32 257 73 936
E-mail: brecht.vandewalle@minfin.fed.be

Philippe Vanbinst - Contactpersoon voor de functies bij de administratie Informatieverzameling en - Uitwisseling
FOD Financiën
Telefoon: +32 257 63 537
E-mail: philippe.vanbinst@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?

Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 0257 257 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37 346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen per jaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.  
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis inzake geomatica, cartografie en geografische informatiesystemen
 • Je hebt een gebruikerskennis van CAD-toepassingen (Computer-Aided Design)
 • Je hebt een gebruikerskennis van technieken en toestellen (GPS, TPS) voor topografische opmetingen 
 • Je hebt een basiskennis van het burgerlijk recht inzake onroerende zakelijke rechten.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Numerieke redeneervaardigheden

Een goede motivatie is ook belangrijk.

Opgelet!
De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Ze weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Interesse?

Solliciteer via Selor.

Type of contract