IT Service Manager A2

Minstens 1 plaats
Jobaanbod

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

  • Master

Referentienummer

ANG21442

Job description

Ben je op zoek naar een gevarieerde IT functie? Wens je te werken in een dynamische en innoverende omgeving? Dan is deze functie bij de FOD Financiën zeker iets voor jou! Bij ons kan je werken aan diensten die alle burgers aangaan.

Als Service Manager kom je terecht in de pijler Service Delivery die instaat voor de ontwikkeling en opvolging van services. Elke Service Manager heeft enkele services van een bepaalde business pijler in zijn portefeuille. Deze pijlers betreffen de verschillende Algemene Administraties en Stafdiensten.

•    Je realiseert je services met je eigen Delivery team, maar je werkt ook nauw samen met de verschillende teams van de pijler Service Operation die instaan voor het beheer van de IT infrastructuur.
•    Je rapporteert aan de Business Partner van je pijler.
•    Je bent verantwoordelijk voor de oplevering en opvolging van services.
•    Je hebt de leiding of coördinatie van een team. Je geeft leiding aan analisten, ontwikkelaars, testers en architecten om de services van je portefeuille te doen evolueren volgens business of IT-behoeften.
•    Je staat in voor een professioneel en gemotiveerd delivery team.
•    Je volgt het budget op van de services die je beheert.
•    Samen met je Business Partner onderhandel je met de klant over de te leveren dienstverleningsniveaus (service levels), stemt ze af met de klant en definieert ze in SLA’s (service level agreements). Je monitort de dienstverlening en zorgt ervoor dat er tegemoetgekomen wordt aan de afgesproken dienstverleningsniveaus.
•    Je onderhoudt regelmatig contact met de stakeholders om de oplossingen vorm te geven op basis van de behoeften. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geleverde diensten gewaarborgd en continu verbeterd wordt.
•    Bij een onderbreking van de service zoek je samen met de teams van Service Operation naar oplossingen en verzekert dat de vereiste ICT-diensten hersteld worden. Zo wordt de continuïteit van de werking van de organisatie verzekerd.
•    Je verzekert dat toekomstige business- en ICT-behoeften tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden. Je assisteert jouw Business Partner om de beschikbare financiële middelen effectief en efficiënt te gebruiken bij het leveren van de ICT-diensten.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

 

Meer info over de jobinhoud?


DESMET Brecht - IT Service Manager
FOD Financiën
Tel.: 02 577 21 35
E-mail: brecht.desmet@minfin.fed.be

 

EMERY Cathy - IT Service Manager
FOD Financiën
Tel.: 02 575 61 19
E-mail: cathy.emery@minfin.fed.be


Meer info over de selectieprocedure?

Call Center dienst Wervingen
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be


Aanbod
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

 Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Voordelen
•    mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
•    uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•    gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
•    gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•    voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work
•    mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•    allerlei sociale voordelen
•    gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
•    bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•    glijdende werkuren in een 38-uren week.
•    26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
•    indien je wordt aangeworven via interne markt, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
•    mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
•    mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

 

Profiel
1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele ervaring van minimum drie jaar: 

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele ervaring van minimum vijf jaar:
•    Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
•    Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
•    Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
 
Onder relevante professionele ervaring begrijpen we professionele ervaring in het domein van ICT, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken: 
•    Uitoefenen van operationeel beheer (waaronder minstens monitoring, incident en release management) van een IT service die meer dan 50 actieve eindgebruikers telt;
•    Aansturen van IT projecten of IT teams in een leidinggevende rol met minimum 3 IT medewerkers;
•    Opstellen en onderhandelen van dienstverleningsniveaus en budgettering van IT services die meer dan 50 actieve eindgebruikers tellen.

 

Plaats van tewerkstelling

Er is minstens 1 plaats bij de pijler Service Delivery van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), van de FOD Financiën in Brussel.  

 

De pijler Service Delivery maakt softwaretoepassingen ten behoeve van de algemene administraties of andere stafdiensten. In nauwe samenwerking met hen worden de functionele noden bepaald, nieuwe diensten geïdentificeerd en bestaande diensten verbeterd. De pijler Service Delivery verzekert daarbij de kwaliteit en de continuïteit van de aangeboden toepassingen. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met de business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten en met de focus op klanttevredenheid. Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren en onderhouden van de programma's, systemen en databanken.


De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid.


De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat: 


•    het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen;
•    het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen;
•    het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten.


De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:


•    de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
•    een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
•    zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
•    een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
•    een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.


 

Type of contract