Jurist voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Minstens 1 plaats(en)
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

  • Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21353

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal je tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen.

 

Binnen het departement Geschillen zal je als jurist volgende taken opnemen:

  • Je volgt invorderingsdossiers op.
  • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten.
  • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor.
  • Je behandelt principezaken inzake geschillen.
  • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank.
  • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op.
  • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie.
  • Je volgt materie-gebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Aanbod

Er zijn 29 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en in Antwerpen.

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

 

Het departement Geschillen staat in voor het beleid inzake de bestraffing en vervolging van de inbreuken op de Europese en nationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de behandeling van de administratieve beroepen, voor de wederzijdse bijstand invordering en voor het beheer van de schuldendatabank. Tenslotte staat dit departement ook in voor de geschils- of invorderingsdossiers die voortvloeien uit onderzoeken die zijn verricht door Olaf en de door deze dienst geselecteerde geschildossiers met betrekking tot verbods-, controle-, of beperkingsmaatregelen.

 

Nog niet helemaal overtuigd of zit je nog met een aantal vragen?

 

Sam Reynders

Tel.: 0257/537.08

E-Mail: Sam.Reynders@minfin.fed.be

 

 

Type of contract