Projectleider (ANG18316)

1 plaats
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Master
Referentienummer: 
ANG18316

Jobinhoud

Als projectmanager plan en beheer je je projecten van de begin- tot de eindfase. Je zorgt ervoor dat je project binnen de gevraagde termijn en binnen het passende budget gerealiseerd wordt. Het is jouw taak om er op toe te zien dat de vereiste producten binnen de gespecificeerde toleranties worden opgeleverd. Je hebt aandacht voor risico’s, afhankelijkheden, rapportering naar de stakeholders, changemanagement en communicatiemanagement.

Je zorgt er als coördinator voor dat alles goed verloopt: je verdeelt de verschillende taken over de projectmedewerkers, je volgt de voortgang hiervan op, je brengt verslag uit over deze voortgang bij de project- of programmamanager, je faciliteert werkgroepen,…

Je neemt de rol van analist op en analyseert processen en gegevens uit verschillende bronnen: je verzamelt statistieken, je vergelijkt informatie, je schrijft analysenota’s, je identificeert informatiestromen en werkprocessen, je doet voorstellen van een aangepast of nieuw proces op basis van grondige analyse,…

Je neemt de rol van coach op en ondersteunt projectmedewerkers: je leidt medewerkers op over projectmethodologie, je begeleidt hen in hun ontwikkeling, je geeft hen feedback en motiveert hen, je neemt de meest complexe taken zelf op, … 

Je bent de contactpersoon van het project: je mailt documenten door, je stelt opvolgingsdocumenten en publicaties voor het project op, je geeft toelichting aan interne en externe klanten, je geeft feedback aan de mensen op het terrein, je beantwoordt vragen van interne en externe klanten.

Je bent niet bang om de rol van adviseur op te nemen: je verleent technisch advies en je ontwikkelt oplossingen binnen een specifiek kennisdomein. Op die manier ondersteun je operationele of beleidsmatige beslissingen met een gefundeerd advies. Dit betekent ook dat je haalbaarheidsstudies uitvoert, functionele en technische analyses coördineert en oplossingen evalueert.

De projecten "Infocenters" en "visuele identiteit", die dit jaar gerealiseerd werden, geven een concreet beeld van welke projecten door de pool beheerd kunnen worden:

 • Infocenters”: Dit project installeerde op verschillende locaties in België gemeenschappelijke front offices voor 3 administraties van de FOD. We helpen onze gebruikers nu op 1 plaats verder voor verschillende vragen en diensten, zonder dat ze verloren lopen in de complexe structuur van de FOD Financiën. De projectleider organiseerde onder meer het overleg tussen de verschillende administraties en de ondersteunende stafdiensten, volgde de realisatie van verschillende domeinen op (logistieke aanpassingen, communicatieacties, technologische ondersteuning, werkinstructies personeel etcetera.), rapporteerde over de voortgang, nam bijkomende acties in het geval van problemen…
 • Visuele identiteit”: Een huisstijl houdt meer in dan wat kleurtjes en een lay-out. In onze wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is, is de huisstijl een onderdeel van het DNA van de organisatie. Gezien het imago van de FOD Financiën niet langer overeenstemde met de werkelijkheid, moest de huisstijl opnieuw gealigneerd worden. Hier alvast een greep uit de inmiddels opgeleverde producten: een nieuwe intranetpagina, vernieuwde lay-out van toepassingen zoals MyMinfin, vernieuwde websites, nieuwe templates…

Meer info over de jobinhoud?
Coenen Shana - Teamchef Pool Projectleiders
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0470/78.33.04
E-mail: shana.coenen@minfin.fed.be

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over een gebruikerskennis op het gebied van projectbeheer.
 • Je beschikt over een gebruikerskennis op het gebied van change management
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden m.b.t. PowerPoint
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van het Frans een meerwaarde.

Plaats van tewerkstelling

Er is 1 plaats in de Pool Projectleiders Modernisering binnen de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst voor Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC) ondersteunt het Directiecomité bij het definiëren van de organisatie- en moderniseringsstrategie en het opvolgen van de uitvoering ervan.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt deze dienst de organisatie in het kader van de projectwerking en staat zij in voor de coördinatie van de projecten binnen de FOD Financiën.

SCC staat eveneens in voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie in het kader van Business Process Management en voor de coördinatie van het procesbeheer binnen de FOD Financiën.

Tot slot heeft SCC nog als missie om de communicatie-initiatieven binnen de FOD Financiën aan te sturen en te omkaderen.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Diensten Operationele Coördinatie en Communicatie binnen de verschillende algemene administraties en stafdiensten.
 
SCC is onderverdeeld in 5 diensten:

 • Strategie en Veranderingsbeheer
 • Pool van projectleiders
 • Strategisch Business Process Management (BPM)
 • Communicatieondersteuning
 • Communicatiekanalen

Daarnaast bestaat de dienst SCC ook nog uit de woordvoerders van de FOD Financiën, een directiesecretariaat, een OCC en een cel interne controle.

Als Attaché A2 Projectleider maak je deel uit van de pool van projectleiders. Zij worden tijdelijk ingezet op transversale moderniseringsprojecten, maar ook projecten in de operationele diensten of stafdiensten behoren tot de mogelijkheden. Het werken in de projectpool biedt stabiliteit in tewerkstelling, maar tegelijk ook flink wat afwisseling. Zo kan je als projectleider regelmatig van project veranderen en telkens aan de slag gaan in een andere context en materie en met andere collega’s.

Je werkt onder leiding van het diensthoofd van de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.