Senior Service Manager - Egov Select

Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Administratie: 
Stafdiensten

Jobinhoud

Context

Service Delivery staat in voor het leveren van end-to-end diensten (applicaties) aan de diverse business entiteiten van de FOD. Samen met de administratie of de stafdienst bepalen zij de functionele behoeften, identificeren ze nieuwe diensten nodig voor de business en verbeteren ze bestaande diensten.

Je valt hiërarchisch onder de vleugels van een IT business partner die verantwoordelijk is voor een bepaalde pijler binnen de FOD Financiën binnen het domein van Service Delivery. Deze pijlers komen overeen met de verschillende Algemene Administraties en stafdiensten. Zelf sta je aan het hoofd van een multidisciplinair team bestaande uit ontwikkelaars, analisten, testers en architecten.

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:

 • dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen
 • het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen
 • het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT-standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle ICT-dienstverlening ('Service Delivery') bij grote en/of complexe projecten binnen een bepaalde pijler van de FOD Financiën.
 • Je hebt de leiding of coördinatie van verscheidene projecten.
 • Je realiseert de ontwikkeling van nieuwe diensten (vooral in Java) en werkt daarvoor samen met IT-architecten, analisten, ontwikkelaars en testers.
 • Je staat in voor een professioneel en gemotiveerd delivery team.
 • Je onderhandelt met de klant over de dienstverleningsniveaus ('Service Levels'), stemt ze af op hun wensen en definieert ze in SLA's (Service Level Agreements).
 • Je monitort de dienstverlening en zorgt ervoor dat er tegemoetgekomen wordt aan de afgesproken dienstverleningsniveaus.
 • Je onderhoudt contact met de klant en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geleverde diensten gewaarborgd en continu verbeterd wordt.
 • Je zoekt bij problemen naar oplossingen, pleegt overleg en verzekert dat de vereiste ICT-diensten hersteld worden binnen de overeengekomen tijdspanne. Zo wordt de continuïteit van de werking van de organisatie verzekerd.
 • Je verzamelt, registreert, analyseert en rapporteert over de gegevens inzake capaciteit en beschikbaarheid.
 • Je optimaliseert de capaciteit van de ICT-infrastructuur om een kostenefficiënt en aangehouden niveau van beschikbaarheid te realiseren.
 • Je verzekert dat toekomstige ICT-noden van de organisatie tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden.
 • Je assisteert het CIO Office om de beschikbare financiële middelen effectief en efficiënt te gebruiken bij het leveren van de ICT-diensten.

Criteria

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar als service manager of gelijkaardig om een antwoord te bieden op de noden van een grote organisatie en van de IT-gebruikers in ten minste één van volgende domeinen en dit telkens binnen een ICT context:

 • IT-Service Delivery Management (procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer). 
 • Gebruik van de ITIL methodologie (referentiekader voor het inrichten van best practices en concepten van beheerprocessen binnen organisatie):
  • Configuration management.
  • Service level management.
  • IT-financial management.
  • IT-service continuity management.
  • Capacity management.
  • Availability Management.
  • Security management.
  • Incident management.
  • Problem management.
 • Projectmanagement - beheersen van projecten (projecten organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en afronden). 
 • Proces implementatie, ontwikkeling en optimalisatie.
 • Analyse en ontwikkeling van toepassingen en IT-diensten.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van IT Projectbeheer (bv. Prince2).
 • Je hebt een goede kennis van IT Service Delivery Management volgens de ITIL-methodologie.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie in een innovatieve omgeving met een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren (Brussel - noordstation). Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Interesse?

Solliciteer online