Testautomator - startbaanovereenkomst

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Dienst(en)

Referentienummer

XNC21043

Job description

Er is 1 vacante plaats bij de Stafdienst ICT – Pijler Service Delivery van de FOD Financiën in Brussel. 

Het takenpakket van een test toolspecialist of een testautomator behelst het ontwerp, de ontwikkeling, en het onderhouden van testautomatiseringsoplossingen. Het richt zich op de concepten, methoden, tools en processen voor het automatiseren van dynamische functionele tests en de relatie van deze tests tot testbeheer, -configuratiebeheer, defectbeheer, softwareontwikkelingsprocessen en kwaliteitsborging. 

 

Een greep uit het takenpakket: 

Je staat in voor het testmanagement, het geautomatiseerd opstellen van testspecificaties en het geautomatiseerd genereren van tests. 

 • Je plant en begeleidt de ontwikkeling en de evolutie van testautomatiseringsoplossingen en stuurt bij waar nodig. 
 • Je helpt mee aan de automatisering van statische analyse (bv. vulnerability analyse) en statische testtools. 
 • Je voert (cases van) testen uit, je rapporteert regelmatig over de voortgang van de uitvoering van de testen en evalueert de resultaten en documenteert afwijkingen van de verwachte resultaten. 
 • Je draagt bij tot de inrichting en beschikbaarheid van de testomgeving(en).  
 • Je herkent specifieke kenmerken van het automatiseren van niet-functionele tests (bv. performantie, security). 
 • Je bent bereid je verder bij te scholen in softwaretechnologieën (bv. welke scriptingtechnieken te gebruiken voor het uitvoeren van een test automatiseringsoplossing). 
 • Je denkt mee na over het efficiënter maken van een testaanpak in functie van een continue verbetering. 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 

Aanbod

Werkgever 

FOD Financiën 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden 
 • een organisatie met vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar 
 • carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen 

 

De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid. 

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat :  

 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen;  
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen ;  
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten 

 

De dienst Service Delivery verzekert de levering van diensten (applicaties) end-to-end met de verschillende business van de FOD. 
In samenwerking met de algemene administraties of de stafdiensten, worden de functionele noden bepaald, nieuwe diensten die de business nodig heeft geïdentificeerd en bestaande diensten verbeterd. 
De Service Delivery verzekert ook de kwaliteit en de continuïteit van de aangeboden diensten. Dit omvat het ontwerp, de creatie, de wijziging en het onderhoud van application services, in lijn met de ontwikkeling van de business. 
Steunend op een intern of gemengd IT-team, ontwikkelt de Service Delivery IT-diensten en maakt deze betrouwbaar en efficiënt door deze permanent op te volgen en te verbeteren. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met de business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten en 
met de focus op klanttevredenheid (IT of business). 
Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, en onderhouden van de programma's, systemen en databanken teneinde het beheer van de administratie te vergemakkelijken en te optimaliseren. 

Binnen de pijler Service Delivery ondersteunt de BuPa FISC de overeenkomstige ICT-noden van de Algemene Administratie Fiscaliteit. 

In samenwerking met de testers en developers van het development team lever je je bijdrage in de vorm van automatiseren van de testen die werden opgesteld. 

 

http://financien.belgium.be/ 

 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
 
Loon 
Minimum aanvangswedde: €38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

Voordelen: 

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • Voordelige hospitalisatieverzekering 
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits at work 
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • Allerlei sociale voordelen 
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week. 
 • 26 verlofdagen per jaar 
 • Mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk 
 • Mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring 
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Contract: Contractueel 

Werkregime: Voltijds 

Profiel

Generieke competenties: 

 • Objectieven behalen 
 • In team werken 
 • Servicegericht handelen 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden 

 Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Niet vereist, wel een troef 

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt. 
 • Je hebt begrip / kennis van één of meerdere van volgende elementen: software engineering methoden en programmering, Java, Selenium, Gherkin, Cucumber, DB2 en MSSql, programmeren van webservices 

Diploma: 

 • Minimum diploma Master in een studierichting informatica, elektronica of programmeren 
 • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten 

Ervaring: 

Er is geen ervaring vereist. 

 

Aanstellingsvoorwaarden: 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

Niveau 

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type) 

 

Selectieprocedure 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 

Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
 
Meer info? 
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 30/04/2021. 
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

 

Contactgegevens 

Leen Van Roy - Adviseur-generaal 
P: 0257/65 941 
E: helena.vanroy@minfin.fed.be

Type of contract