Artveldehogeschool Gent en FOD Financiën: een samenwerking met wederzijds voordeel

Bachelorproef

Sinds het academiejaar 2019-2020 werkt de Arteveldehogeschool Gent samen met onze FOD voor de bachelorproeven van hun studenten Accountancy-Fiscaliteit. Studenten krijgen een fiscaal thema aangereikt vanuit onze organisatie en worden voor de oplossing daarvan begeleid door medewerkers van FOD Financiën en van privéondernemingen.  

 

Onder begeleiding van onze FOD, kunnen de studenten kunnen hun theoretische kennis toepassen op concrete onderwerpen en probleem-oplossend werken.  Voor onze FOD is het interessant om via dergelijke studies over concrete fiscale onderwerpen nieuwe inzichten te verwerven en ze vervolgens te gebruiken als achtergrond voor bijvoorbeeld controles. 
Daarnaast levert deze samenwerking ook een mooie bijdrage aan onze ‘Employer Branding’: studenten leren ons kennen als werkgever. Zo zullen ze meer geneigd zijn om na een eerste positieve ervaring ook bij onze organisatie te solliciteren voor een aansluitende startbaanovereenkomst of statutaire vacature. Maar ook bij andere studenten die hierover horen, kunnen we zo interesse wekken voor onze jobs. 

In het eerste academiejaar werkten twee groepen studenten aan een ‘Onderzoek rond de belastingen en relevante controleacties voor expats’. Na een wat voorzichtige start – het was immers voor beide partijen een nieuwe manier van werken - leverde ons dat concrete voorstellen op die we in onze controles van de belasting niet-inwoners geïntegreerd hebben. We legden zelf ook nieuwe contacten met externe partijen zoals de ‘Big four’ (EY, Deloitte, KPMG, PWC) en kantoren gespecialiseerd in fiscaal advies voor expats. Bovendien creëerde dit intern een mooie samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande Beslissingen (de Ruling), de centra particulieren en KMO, en hun diensten die de dossiers van buitenlandse belastingplichtigen beheren. En laten we zeker niet te vergeten: drie van deze studenten zijn na het afronden van hun studies bij ons hun carrière begonnen! 

Daarna pluisden groepen studenten ook nog aan onderwerpen uit zoals  

  • extra-wettelijke pensioenen, wat een praktische gids opleverde die onze medewerkers kunnen gebruiken en een aanwerving van twee studenten en vijf bedrijfsstages,
  • het fiscaal visitatierecht, waarin de verzameling van standpunten en ervaringen van FOD Financiën enerzijds en van advocaten en belastingplichtigen anderzijds leidde tot een lijst van aandachtspunten en best practices voor onze medewerkers, en wat twee aanwervingen en vier bedrijfsstages opleverde,
  • het erg actuele thema van de fiscale aspecten van de handel in cryptomunten, dat door de studenten deskundig werd uitgewerkt tot een actueel referentiewerk waarvan ook onze eigen medewerkers gebruik maken om vragen van belastingplichtigen te beantwoorden. 

Kortom, deze vernieuwende benadering van de relatie tussen FOD Financiën, hogescholen en universiteiten kan ons heel wat voordelen opleveren. Volgens Mario Ryckaert, centrumdirecteur AAFisc Particulieren in Gent, die deze samenwerking op poten zette, ‘is een duurzaam langetermijnpartnerschap met hogescholen en universiteiten cruciaal. Met dit project zetten we onze organisatie op de kaart als een innovatieve en geëngageerde speler in de markt. De verdere uitrol van dit soort initiatieven over andere regio’s versterkt ongetwijfeld onze positie in de competitieve “war for talent”.’ 

We verbeteren inderdaad onze relaties met de academische wereld en creëren een ruimer netwerk met andere externe partijen. We dragen een gunstig imago als werkgever uit en realiseren zelfs directe aanwervingen en stages. Maar ook intern stimuleert deze aanpak een betere samenwerking en het engagement van onze medewerkers. Het levert ons concreet bruikbare inzichten en handvesten op om onze eigen werking te verbeteren. Een echte win-win dus. We zetten deze samenwerking met de Arteveldehogeschool dus zeker voort in de komende academiejaren en wie weet volgen er nog andere hogescholen en universiteiten. 

 

Partnerschappen op maat, Yep ook dat is FOD Financiën!