‘Masterclass Employer Branding 2.0, een terugblik én de weg naar de toekomst’, topgasten voor een topevent!

Masterclass EB 2.0

De ‘war on talent’ is een realiteit in België. FOD Financiën is zich hier al langer bewust van en doet dan ook enorme inspanningen om de beste profielen aan te trekken. Met gemiddeld meer dan 1.500 aanwervingen per jaar zijn wij een van de grootste werkgevers in België.

Om de realiteit van de arbeidsmarkt beter te begrijpen en ons merkimago te versterken, organiseerden we op 26 en 28 april onze masterclass ‘Employer Branding 2.0, een terugblik én de weg naar de toekomst’. Dit was de gelegenheid om employer branding vanuit verschillende invalshoeken te bekijken aan de hand van een aantal inspiratiesessies en conferenties.

Om de dag goed af te sluiten, kwam stand-up comedian Bert Kruismans nog een laatste keer lachen met alle clichés waar ambtenaren en overheidsdiensten het mikpunt van zijn.  Ons doel: er voorgoed een eind aan maken. En van nu af aan, kijken we naar de toekomst.